lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Perles, no pedres//Pearls, not stones//Perlas, no piedras.

inx960x640

Allà on va el pensament, allà va l’energia.

BENEDICCIÓ 11/12/18:  *Que sigueu dignes de rebre benediccions per veure les especialitats de cada un, utilitzant-les en el servei.* Mireu les especialitats de cadascú tal com un cigne que recull les perles i no les pedres.

Allà on va el pensament també hi va la energia fent créixer l’objectiu d’aquella atenció. No menyspreem el poder del pensament creient que allò que pensem es dissol en nosaltres; no. Arriba, i augmenta el positiu o el negatiu que veiem en algú. S’han d’escollir les “perles” que sens dubte om té i regalar-les-hi en forma de pensaments o directament en paraules especialment dirigits a aquella persona.  Moltes vegades passem per alt el millor que té una persona, perquè la seva especialitat està folrada per males pràctiques; per exemple: ser tan estricte que ratlli el despotisme, amaga la especialitat  d’algú que estima la perfecció, però l’especialitat està images (1)sota l’eclipsi de la negativitat degut a que la persona no està en equilibri. L’equilibri s’aconsegueix quan anivellem totes les polaritats dins nostre. Per això és de gran importància fixar-se en allò que hi ha de bo en els defectes propis i aliens; així l’energia positiva d’aquell pensament pot fer màgia verdadera.


Wherever the thought goes, there goes the energy.

BLESSING 11/12/18 * May you be worthy to receive blessings seeing the specialties of each one, using them in the service. * Look at the specialties of each one such as a swan that collects the pearls and not the stones.

Wherever the thought goes, the energy also goes, making the objective of that attention grow. Let us not despise the power of thought by believing that what we think dissolves in us; not. It arrives, and increases the positive or the negative that we see in someone. You must choose the “pearls” that undoubtedly anyone has and give them in the form of thoughts or directly in words specially addressed to that person. Many times we overlook the best that a person has, because his specialty is covered by bad practices; for example: being so strict that despotism borders, hides the specialty of imagessomeone who loves perfection, but the specialty is under the eclipse of negativity because the person is not in balance. The balance is achieved when we level all the polarities in our interior. It is therefore of great importance to look at what is good about one’s own and others’ faults; thus, the positive energy of that thought can make true magic. This is the best service.


Allí donde va el pensamiento, allí va la energía.

BENDICIÓN 12/11/18 * Que seáis dignos de recibir bendiciones para ver las especialidades de cada uno, utilizándolas en el servicio. * Mirad las especialidades de cada uno tal como un cisne que recoge las perlas y no las piedras.

Allí donde va el pensamiento también va la energía haciendo crecer el objetivo de aquella atención. No despreciemos el poder del pensamiento creyendo que lo que pensamos se disuelve en nosotros; no. Llega, y aumenta lo positivo o lo negativo que vemos en alguien. Se deben escoger las “perlas” que sin duda cualquiera tiene y regalárselas en forma de pensamientos o directamente en palabras especialmente dirigidos a esa persona. Muchas veces pasamos por alto lo mejor que tiene una persona, porque su especialidad está forrada por malas prácticas; por ejemplo: ser tan estricto que raye el despotismo, esconde la especialidad de alguien484464386 que ama la perfección, pero la especialidad está bajo el eclipse de la negatividad debido a que la persona no está en equilibrio. El equilibrio se consigue cuando nivelamos todas las polaridades en nuestro interior. Por ello es de gran importancia fijarse en lo que hay de bueno en los defectos propios y ajenos; así, la energía positiva de aquel pensamiento puede hacer magia verdadera.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: