lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Certa llibertat//Some freedom//Cierta libertad.

female-865110_640

Sóc persona quan em sé lliure com quan vaig veure la primera llum d’aquest món.

BENEDICCIÓ 14/12/18:  *Que us allibereu del lligatge i que estigueu alliberats desfent totes les lligadures amb la consciència de la vostra identitat original i eterna.* La forma original i eterna, l’identitat, de cada ànima, és la llibertat. Que no hi hagi lligassa tampoc en la ment, doncs això portarà altres lligatges.

Al néixer venim gairebé sense càrregues, gairebé un paper en blanc; talment con éssers lliures. Al transcórrer la vida, aquell paper es va escrivint amb cada acte que fem i en cada experiència que traspassem. Cada vegada tenim menys espai per escriure-hi noves coses, ens anem fent vells i si no hi fem res per canviar-ho, només ens nodrirem d’allò que hi ha escrit. Aquests escrits ens ancoren a fets i records que de vegades torturen o en fan enyorar l’essència que som; per això, per a gaudir d’una certa llibertat en la ment, cal desvincular-se i deixar anar un passat que ja hem viscut, tenir-lo en compte només per aprendre. Així aquell full atapeït de línies es convertirà en una pàgina més adaptable, on hi haurà la llibertat mental desitjada.


I am a person when I know myself free, as when I saw the first light of this world.

BLESSING 14/12/18 * That you be free from binding and that you be liberated by undoing all ties with the awareness of your original and eternal identity. * The original and eternal form of each soul (individual identity), is freedom. Let there be no ligature in the mind either, for this will bring other tethers.

At birth we come almost without charges, almost a blank paper; certainly as free beings. As life passes, that paper is written with every act we do and in every experience we pass. Each time, we have less space to write new things, we get older and if we do not do anything to change it, we will only nourish ourselves from what is written. These writings anchor us to facts and memories that sometimes torture or make us hanker for the essence that we are; therefore, to enjoy a certain freedom in the mind, we must disassociate ourselves and let go of a past that we have already lived, take it into account only to learn. Thus, that leaf full of lines will become a more adaptable page, where there will be the desired mental freedom.


Soy persona cuando me sé libre, como cuando vi la primera luz de este mundo.

BENDICIÓN 14/12/18 * Que os liberéis de la atadura y que estéis liberados deshaciendo todas las ataduras con la conciencia de vuestra identidad original y eterna. * La forma original y eterna de cada alma (identidad individual), es la libertad . Que no haya ligadura tampoco en la mente, pues esto traerá otras ataduras.

Al nacer venimos casi sin cargas, casi un papel en blanco; talmente con seres libres. Al transcurrir la vida, aquel papel se va escribiendo con cada acto que hacemos y en cada experiencia que traspasamos. Cada vez tenemos menos espacio para escribir nuevas cosas, nos vamos haciendo viejos y si no hacemos nada para cambiarlo, sólo nos nutriremos de lo que está escrito. Estos escritos nos anclan a hechos y recuerdos que a veces torturan o nos hacen añorar la esencia que somos; por ello, para disfrutar de una cierta libertad en la mente, hay que desvincularse y soltar un pasado que ya hemos vivido, tenerlo en cuenta sólo para aprender. Así aquella hoja abarrotada de líneas se convertirá en una página más adaptable, donde habrá la libertad mental deseada.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: