lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

 L’aliment essencial de l’esperit//The essential food of the spirit//El alimento esencial del espíritu.

Reflexió de la Setmana 15 desembre 2018

unnamed (1)
L’aliment essencial de l’esperit

L’aliment essencial de l’esperit és l’amor. Una experiència real de l’energia divina i l’amor de Déu tornarà a encendre la llum del meu ésser interior i començarà a curar les ferides i traumes.

Sovint, he buscat aquest tipus d’amor en els éssers humans i de vegades he sentit abandonament. Ara puc experimentar que, a l’omplir-me de l’amor espiritual de Déu, de manera natural sento més afecte cap als altres i menys exigència respecte a que m’ofereixin amor, suport i reconeixement. Quan el meu suport té un origen espiritual, em faig independent i em sento que m’auto-alimento. Aprenc com sustentar-me mental, emocional i espiritualment.

Per captar les elevades i divines vibracions de Déu, he de ajustar la meva consciència i pensament de la manera adequada. He d’apartar de la meva ment les preguntes de per què, com, quan i on, així com els pensaments de dubte, incapacitat o por i confusió. Això em permetrà començar a sentir-me tal com sóc, és a dir, com un ésser interior i espiritual de llum que, en el seu estat més pur i original, és positiu i està ple de goig, pau, amor i acceptació, m’alliberaré de qüestions trivials i mundanes, permetent que emergeixi la meva pròpia veritat interior.

Extracte del llibre:
Avançar.
Senderisme cap al creixement personal
Ed. Brahma Kumaris
Margaret Pinkertonon

Reflection of the Week December 15, 2018

unnamed (1)

The essential food of the spirit

The essential food of the spirit is love. A real experience of the divine energy and the love of God will rekindle the light of my inner being and begin to heal wounds and traumas.

Often, I have looked for that kind of love in human beings and sometimes I have felt abandonment. Now I can experience that, by filling myself with the spiritual love of God, I naturally feel more love for others and less demand that they offer me love, support and recognition. When my support has a spiritual origin, I become independent and I feel that I am self-healing. I learn how to sustain myself mentally, emotionally and spiritually.

To grasp the high and divine vibrations of God, I have to adjust my consciousness and thought in the right way. I must remove from my mind the questions of why, how, when and where, as well as the thoughts of doubt, incapacity or fear and confusion. This will allow me to begin to feel as I am, that is, as an inner and spiritual being of light that, in its purest and most original state, is positive and full of joy, peace, love and acceptance, I will free myself of questions trivial and mundane, allowing my own inner truth to emerge.

Excerpt from the book:
Advance.
Paths to personal growth
Ed. Brahma Kumaris
Margaret Pinkerton

Reflexión de la Semana    15 de diciembre 2018

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, pral.- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667
Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona
qui-soc miniminiDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: