lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Salut ment-cos//Health mind-body//Salud mente-cuerpo.

mama-postparto

L’essencial és guarir-se i parar els pensaments d’aflicció per causa d’estar malalt.

BENEDICCIÓ 19/12/18: * Que tingueu felicitat en la ment i foragiteu totes les malalties i us torneu sempre sans. * Si la vostra ment està bé, no sentireu cap malaltia del cos. Fins i tot si el vostre cos no està bé, la vostra ment està sana perquè teniu la nutrició molt bona de la felicitat. Aquesta nutrició espanta la malaltia i fa que la oblideu.

Deixar de pensar en la malaltia que ens assetja és essencial per començar a curar, doncs, es possible que contràriament ni els medicaments facin efecte. Si alimentem constantment la malaltia pensant-hi i lamentant-nos constantment, és com si volguéssim apagar un foc amb benzina. El pensament és energia i allà on va l’energia.., allò creix. La millor distracció que proveeix de la felicitat necessària per desconnectar mentalment de l’afecció, és l’amor per Déu, però om pot triar el que més li plagui, el que més el sedueixi per tal de distreure’s i així guarir més ràpid.


The essential thing is to heal and stop the thoughts of affliction because of being sick.

BLESSING 19/12/18:  * May you have happiness in your mind and chase away all illnesses and become ever healthy.* If your mind is well you will not then feel any illness of the body. Even if your body is not well, your mind is healthy because you have the very good nourishment of happiness. This nourishment chases away illness and makes you forget it.

Stop thinking about the disease that harasses us is essential to start healing, then, it is possible that neither drugs can take effect. If we constantly feed the disease thinking about it and constantly lamenting, it is as if we wanted to put out a fire with gasoline. Thought is energy and where the energy goes … it grows. The best distraction that provides the necessary happiness to mentally disconnect from the disease, is the love for God, but everyone can choose what he likes, what seduces him the most to distract himself and thus heal faster.


Lo esencial es curarse y parar los pensamientos de aflicción por causa de estar enfermo.

BENDICIÓN 19/12/18:  *Que tengáis felicidad en la mente y ahuyentéis todas las enfermedades y os volváis siempre sanos.* Si vuestra mente está bien, no sentiréis ninguna enfermedad del cuerpo. Incluso si vuestro cuerpo no está bien, vuestra mente está sana porque tenéis la nutrición muy buena de la felicidad. Esta nutrición ahuyenta la enfermedad y hace que la olvidéis.

Dejar de pensar en la enfermedad que nos acosa es esencial para empezar a curar, pues, es posible que contrariamente ni los medicamentos hagan efecto. Si alimentamos constantemente la enfermedad pensando en ella y lamentándonos constantemente, es como si quisiéramos apagar un fuego con gasolina. El pensamiento es energía y allí donde va la energía .., aquello crece. La mejor distracción que provee de la felicidad necesaria para desconectar mentalmente de la enfermedad, es el amor por Dios, pero todo el mundo puede elegir lo que más le plazca, lo que más le seduzca para distraerse y así curar más rápido.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Information

This entry was posted on Desembre 19, 2018 by in bendición and tagged , , , , , , , , , , , .
%d bloggers like this: