lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Ceguesa selectiva//Selective blindness//Ceguera selectiva.

maxresdefault

Com pot ser que Déu estimi a tothom sent tal com som, la humanitat sencera?

Avui algú deia que, reflexionant sobre l’amor i l’estimar, és molt difícil estimar quan es veu alguna lletjor en algú altre, algun defecte.., com es pot estimar allò que és lleig? Es pot estimar la bellesa però es fa molt difícil estimar a aquell que tingui lletjor, debilitats.

El que el Pare fa, o ni tan sols s’ho planteja, és veure les especialitats que om té. Ell no veu la lletjor en ningú, febleses, defectes. Per això, ja que només veu la bellesa dels seus fills, pot estimar i estima. I nosaltres que som els Seus fills, hem oblidat aquesta facilitat que tenim pel fet de ser fills Seus, i només se’ns omplen els ulls de lletgesa; ens hem tornat cecs quan es tracta de veure bellesa, aptitud, talent, o, dons en els altres i fins i tot en nosaltres mateixos.

Quina és la recepta òptima per a recuperar la qualitat de veure la boniquesa que està eclipsada pel costum que hem anat adquirint en el decurs dels temps, de fixar-nos només en allò que ressalta més dels altres, ja que tot lo negatiu causa més impacte que lo positiu? Doncs, crec que és molt senzill: quan algú fa quelcom que ens causa rebuig…, respirar profundament i donar-se uns segons per connectar amb la consciència de que, aquell, segur que té quelcom molt bo dins d’ell, i, en aquests segons que ens donem ja tallem el rebuig cap a aquella persona, i ens distanciem d’allò que hi hem vist de dolent i així deixem espai per poder discernir sobre alguna especialitat que hagi quedat eclipsada en ella.

Nosaltres, hem de fer aquest esforç, a Déu, el nostre Pare, no li cal; nosaltres ens hem separat d’aquesta virtut que teníem i ara “toca” recuperar-la i així recuperem la pròpia autoestima i la fe en la humanitat.


How can it be that God loves everyone being as we are, the whole humanity?

Today someone said that, reflecting on love and the to love, it is very difficult to love when you see some ugliness in another person, some defect .., how can you love what is ugly? You can love beauty but it is very difficult to love those who have ugliness, weaknesses.

What the Father does, or does not even consider, is to see the specialties that everyone has. He does not see the ugliness in anyone, weaknesses, flaws. Therefore, since He only see the beauty of His children, He can to love and love them. And we who are His children, have forgotten this facility that we have for being His children, and our eyes are full, just of ugliness; we have become blind when it comes to seeing beauty, aptitude, talent, or, gifts in others and even in ourselves.

What is the optimal recipe to recover the quality of seeing the beauty that is eclipsed by the custom that we have been acquiring over the course of time, to only focus on what stands out more in the others, since everything negative causes more impact what the positive? Well, I think it’s very simple: when someone does something that causes us rejection …, breathe deeply and take a few seconds to connect with the awareness that, that, he sure has something very good inside him, and, in these seconds that we give ourselves we already cut the rejection towards that person, and we distance ourselves of what we have seen of bad and this way we leave space to be able to discern on some specialty that has been eclipsed in her.

We have to make this effort, God, our Father, does not need to do it; we have separated ourselves from this virtue that we had and now “touch” to recover it and thus we recover our own self-esteem and faith in humanity.


¿Cómo puede ser que Dios ame a todos siendo tal como somos, la humanidad entera?

Hoy alguien decía que, reflexionando sobre el amor y el amar, es muy difícil amar cuando se ve alguna fealdad en otra persona, algún defecto.., como se puede amar lo que es feo? Se puede amar la belleza pero se hace muy difícil amar a aquel que tenga fealdad, debilidades.

Lo que el Padre hace, o ni siquiera se lo plantea, es ver las especialidades que todo el mundo tiene. Él no ve la fealdad en nadie, debilidades, defectos. Por ello, ya que sólo ve la belleza de sus hijos, puede amar y ama. Y nosotros que somos los Sus hijos, hemos olvidado esta facilidad que tenemos por ser hijos Suyos, y sólo se nos llenan los ojos de fealdad; nos hemos vuelto ciegos cuando se trata de ver belleza, aptitud, talento, o, dones en los demás e incluso en nosotros mismos.

¿Cuál es la receta óptima para recuperar la calidad de ver la hermosura que está eclipsada por la costumbre que hemos ido adquiriendo en el transcurso de los tiempos, de fijarnos sólo en lo que resalta más de los otros, ya que todo lo negativo causa más impacto que lo positivo? Pues, creo que es muy sencillo: cuando alguien hace algo que nos causa rechazo …, respirar profundamente y darse unos segundos para conectar con la conciencia de que, aquel, seguro que tiene algo muy bueno dentro de él, y, en estos segundos que nos damos ya cortamos el rechazo hacia esa persona, y nos distanciamos de lo que hemos visto de malo y así dejamos espacio para poder discernir sobre alguna especialidad que haya quedado eclipsada en ella.

Nosotros tenemos que hacer este esfuerzo, a Dios, nuestro Padre, no le hace falta hacerlo; nosotros nos hemos separado de esta virtud que teníamos y ahora “toca” recuperarla y así recuperamos la propia autoestima y la fe en la humanidad.

qui-soc minimini 

3 comments on “Ceguesa selectiva//Selective blindness//Ceguera selectiva.

 1. jllopartfolch
  Desembre 23, 2018

  savies reflelxions

  M'agrada

 2. jllopartfolch
  Desembre 23, 2018

  sabies reflexions

  Liked by 1 person

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: