lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Índex natal//Birth rate//Índice natal.

discoph

Com podria augmentar la població mundial si no és perquè les ànimes baixen aquí?

Qui pensi que l’ànima va incorporada al cos quan es fabrica.., o, que fins i tot no existeix l’ànima, no es plantejarà res. Però a mi m’agrada anar més enllà del que tinc com evident al davant; ja que durant la vida un pot tenir moltes revelacions de coses que primer semblaven ser d’una manera i que després resulten ser d’una altra; per exemple els científics.., si no es plantegessin res, quin avançament hi hauria? Espiritualment o filosòficament també surten preguntes sense resposta, i, s’ha d’aprofundir en allò; per això tenim intel·lecte.

Ara deixo la pregunta a l’aire.., i cadascú que esbrini si és possible o no que la població augmenti perquè les ànimes han d’anar a cossos, i, veient com ara està minvant curiosament l’índex de natalitat, per què deu ser?, potser, perquè ja quasi no en queden allà dalt per venir? I.., quan no n’hi quedin..?


How could the world population increase if it is not because souls come down here?

Whoever thinks that the soul it’s incorporated into the body when it is manufactured.., or, that the soul does not even exist, will not consider anything. But I like to go beyond what I have as evident in front; since during life one can have many revelations of things that first seemed to be one way and then turn out to be another; for example the scientists.., if they did not consider anything, what advance would there be? Spiritually or philosophically there are also unanswered questions, and that must be deepened; That’s why we have intellect.

Now I leave the question on the air.., and that each one investigate that if it is possible or not that the population increases because that souls have to go to bodies, and, seeing how the birth rate is curiously decreasing, why should it be ?, maybe, because almost there is no more souls left up there to go down? And.., when there are no more left?


¿Como podría aumentar la población mundial si no es porque las almas bajan aquí?

Quien piense que el alma va incorporada al cuerpo cuando se fabrica.., o, que incluso no existe el alma, no se planteará nada. Pero a mí me gusta ir más allá de lo que tengo como evidente en frente; ya que durante la vida uno puede tener muchas revelaciones de cosas que primero parecían ser de una manera y que luego resultan ser de otra; por ejemplo los científicos.., si no se plantearan nada, qué adelanto habría? Espiritualmente o filosóficamente también salen preguntas sin respuesta, y, se debe profundizar en aquello; por eso tenemos intelecto.

Ahora dejo la pregunta al aire.., y cada uno que averigüe si es posible o no que la población aumente para que las almas tienen que ir a cuerpos, y, viendo como está mermando curiosamente el índice de natalidad, ¿por qué debe ser ?, ¿tal vez, porque ya casi no quedan ahí arriba para venir? ¿Y.., cuando no queden ..?

qui-soc-minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: