lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Ment sana//Healthy mind//Mente sana.

Reflexió de la Setmana    30 de desembre 2018 

unnamed Ment sana

En una situació d’angoixa emocional, freqüentment tens dues opcions: Afrontar el problema o no. Si processes el problema significa que l’estàs enfrontant. Si el reprimeixes, no ho fas. Hi ha una gran diferència entre ambdues actituds.

Processar és per a la ment el que la digestió és per l’estómac. Si el teu sistema digestiu no pot processar certs aliments, has de deixar de menjar-los o contràriament emmalaltiràs. De forma similar, si et trobes en una situació amb la que no pots tractar, no et limitis a guardar-t’ho tot. Fes quelcom immediatament. Mantenir les coses a dins no et permetrà tenir una ment sana. No podràs pair el que guardes, i, pels demés serà evident que tens un problema.

La nostra habilitat per conduir les situacions s’obstaculitza per pensar massa pel que fa als demés, cosa que causa problemes en el sistema digestiu mental. El millor “antiàcid” mental és l’estudi espiritual a fons. Això, a més d’una pràctica regular de la consciència de l’ésser, penetra profundament en la ment i treu les penes emocionals de soca-rel. Només llavors serà possible purificar y refinar les emocions i, finalment, transformar-les.

Extracte del llibre:
Companya de Déu.
Ed. Brahma Kumaris
Dadi Janki

Reflection of the Week   December 30, 2018 

unnamed   Healthy mind

In a situation of emotional distress, you often have two options: Face the problem or not. If you process the problem it means that you are facing it. If you repress it, you do not do it. There is a big difference between both attitudes.

Processing is for the mind what digestion is for the stomach. If your digestive system can not process certain foods, you should stop eating them or, conversely, you will get sick. Similarly, if you find yourself in a situation that you can not deal with, do not limit yourself to keeping everything. Do something immediately. Keeping things inside will not allow you to have a healthy mind. You will not be able to digest what you keep, and for others it will be evident that you have a problem.

Our ability to handle situations is hindered by thinking too much about others, which causes problems in the mental digestive system. The best mental “antacid” is in-depth spiritual study. This, plus a regular practice of the consciousness of being, penetrates deeply into the mind and removes emotional pain at its root. Only then will it be possible to purify and refine emotions and, finally, to transform them.

Excerpt from the book:
Companion of God.
Ed. Brahma Kumaris
Dadi Janki

Reflexión de la Semana    30 de diciembre 2018 

  Mente sana

En una situación de angustia emocional, frecuentemente tienes dos opciones: Afrontar el problema o no. Si procesas el problema significa que lo estás enfrentando. Si lo reprimes, no lo haces. Hay una gran diferencia entre ambas actitudes.
Procesar es para la mente lo que la digestión es para el estómago. Si tu sistema digestivo no puede procesar ciertos alimentos, debes dejar de comerlos o contrariamente enfermarás. De forma similar, si te encuentras en una situación con la que no puedes tratar, no te limites a guardártelo todo. Haz algo inmediatamente. Mantener las cosas dentro no te permitirá tener una mente sana. No podrás digerir lo que guardas, y, para los demás será evidente que tienes un problema.
Nuestra habilidad para manejar las situaciones se obstaculiza por pensar demasiado a cerca de los demás, lo que causa problemas en el sistema digestivo mental. El mejor “antiácido” mental es el estudio espiritual en profundidad. Esto, más una práctica regular de la conciencia del ser, penetra profundamente en la mente y quita las penas emocionales de raíz. Sólo entonces será posible purificar y refinar las emociones y, finalmente, transformarlas.
Extracto del libro:
Compañera de Dios.
Ed. Brahma Kumaris
Dadi Janki
Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, pral.- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667
Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: