lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Espurna d’alegria//Spark of joy//Chispa de alegría.

bebe-cientista

Deixar que el passat sigui el passat, és una bona forma de mantenir-se alegres.

Imagineu una vida sense que les experiències negatives o positives del passat no influenciïn l’intel·lecte del present.., que passaria? De segur que no hi haurien experiències de dolor o d’enyorança que vinguessin a tenyir les experiències del present i les podríem viure tal com son, i, és molt possible que l’alegria no ens deixés mai.

Segurament seria molt semblant a com quan érem nadons d’ulls esbatanats per la novetat que vèiem, espurnejants d’alegria.

Ara, tal com està el món.., les coses que es poden sentir i viure estan amarades de tanta història del passat…, que ningú es pot centrar de veritat, tothom viu del passat i per això la rancúnia dels fets passats enceten les ferides, i la tristesa, la por i la infelicitat és la nostra corona.

Hi haurà un moment en que la història de la humanitat que està present als cors, desapareixerà de les ments dels éssers humans i serà llavors quan portarem la corona espurnejant de la alegria, fins i tot superior a la dels nadons; per això es compren que ara l’únic que podem fer, degut a l’estat del món en general, és no dur almenys la nostra història particular al present  per poder mantenir una mica de alegria al cor.


Letting the past be the past is a good way to stay cheerful.

Imagine a life without the negative or positive experiences of the past not influencing the intellect of the present .., what would happen? Surely there would be no experiences of pain or longing that came to color the experiences of the present and we could live them as they are, and, it is very possible that joy never left us.

Surely it would be very similar to when we were babies with wide eyes because of the novelty we saw, sparkling with joy.

Now, as the world is …, the things that can be felt and lived are soaked with so much history of the past …, that no one can really focus, everyone lives from the past and that is why the rancor of the facts past open wounds, and sadness, fear and unhappiness is our crown.

There will be a time when the history of humanity that is present in hearts will disappear from the minds of human beings and it will then be when we will wear the sparkling crown of joy, even superior to that of babies; for that reason it is understood that now the only thing we can do, due to the state of the world in general, is not to take, at least, our particular history to the present, in order to maintain a bit of joy in the heart.


Dejar que el pasado sea el pasado, es una buena forma de mantenerse alegres.

Imaginad una vida sin que las experiencias negativas o positivas del pasado no influencien el intelecto del presente .., que pasaría? De seguro que no habrían experiencias de dolor o de añoranza que vinieran a teñir las experiencias del presente y las podríamos vivir tal como son, y, es muy posible que la alegría no nos dejara nunca.

Seguramente sería muy parecido a como cuando éramos bebés de ojos muy abiertos por la novedad que veíamos, chispeantes de alegría.

Ahora, tal como está el mundo .., las cosas que se pueden sentir y vivir están empapadas de tanta historia del pasado …, que nadie puede centrarse de verdad, todo el mundo vive del pasado y por eso el rencor de los hechos pasados ​​abren las heridas, y la tristeza, el miedo y la infelicidad es nuestra corona.

Habrá un momento en que la historia de la humanidad que está presente en los corazones, desaparecerá de las mentes de los seres humanos y será entonces cuando llevaremos la corona chispeante de la alegría, incluso superior a la de los bebés; por ello se comprende que ahora lo único que podemos hacer, debido al estado del mundo en general, es no llevar, al menos, nuestra historia particular al presente, para poder mantener un poco de alegría en el corazón.

qui-soc-minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: