lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Re-inventar-me//Re-invent myself//Reinventarme.

plant-951135

Si hagués de definir el Raja Ioga amb només una paraula, hauria de dir: empoderació. Tanmateix em quedaria curta, tot i que, gairebé ho explica tot.

Malgrat tot, la vida és complexa en la seva senzillesa, perquè amaga aspectes que desconeixem; ens passen desapercebuts perquè no ens aturem a observar-los. Els passem de llarg i llavors ens sorprenem quan ens succeeixen coses amb les que no comptàvem i vénen les decepcions, les contradiccions, les frustracions i el sentiment de témer ser feliç perquè sabem que darrera seu, darrera de la felicitat, ve una desfilada d’angúnies.

Quasi no ens permetem ser feliç perquè ens dura poc. I, a partir d’aquí és útil l’empoderament que el Raja Ioga fa possible; ens descobreix les regnes de la nostra vida, doncs, quan sé quí sóc i el que sóc capaç de fer, puc re-inventar la meva vida i no depenc de res que vingui de fora. Deixo de ser el penell a mercè del vent.If I had to define Raja Yoga with just one word, I should say: empowerment. However,I would be short in the definition, though, it almost explains everything.

In spite of everything, life is complex in its simplicity, because it hides aspects that we do not know; they go unnoticed because we do not stop to observe them. We pass them by and then we are surprised when things happen to us that we did not count on and then comes disappointments, contradictions, frustrations and the feeling fear of being happy because we know that behind him, behind happiness, comes a parade of anguish

We almost do not allow ourselves to be happy because it does not last long. And, from here, the empowerment that Raja Yoga makes possible is useful; it reveals the reins of our life, because when I know who I am and what I am capable of doing, I can re-invent my life and I do not depend on anything that comes from outside. I stop being the wind vane at the mercy of the wind.


Si tuviera que definir Raja Yoga con una sola palabra, debería decir: empoderación. Sin embargo, me quedaría corta en la definición, aunque, casi lo explica todo.

A pesar de todo, la vida es compleja en su simplicidad, porque oculta aspectos que no conocemos; Van desapercibidos porque no nos detenemos a observarlos. Los pasamos y luego nos sorprendemos cuando nos suceden cosas con las que no contábamos y luego vienen las decepciones, las contradicciones, las frustraciones y el miedo a sentirnos felices porque sabemos que detrás de ella, detrás de la felicidad, viene un desfile de angustias.

Casi no nos permitimos ser felices porque no dura mucho. Y, desde aquí, el empoderamiento que Raja Yoga hace posible es útil; revela las riendas de nuestra vida, porque cuando sé quién soy y lo que soy capaz de hacer, puedo reinventar mi vida y no dependo de nada que venga de fuera. Dejo de ser la veleta a merced del viento.

qui-soc-miniminiDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: