lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Pel plaer de fer//For the pleasure of doing//Por el placer de hacer.

columpios-unicos-en-el-mundo-ecuador-compressor

Quan he fet alguna cosa simplement pel plaer de fer-la i d’aportar quelcom positiu, la recompensa la rebo de mi mateixa.

BENEDICCIÓ 10/1/19: *Que us allibereu de l’ego i així estigueu constantment feliços de cor al renunciar al fruit immadur de respecte o honor de fer algun servei al món.*  On hi ha ego no hi pot haver felicitat.
SLOGAN: Gronxeu-vos al gronxador de la felicitat de l’amor de Déu i les onades del pesar no podran venir.

Quan estic fent alguna cosa només per rebre la consideració dels demés.., m’estic exposant a la dependència d’almoines, que, si no les rebo, l’ego se’n ressentirà i a més incrementarà l’arrogància i el despit. Si sento que Déu existeix, si vull ser verdaderament feliç.., Ell em dona el gronxador del seu amor en només un instant de recordar que Ell existeix.


When I have done something simply for the pleasure of doing it and contributing something positive, I receive the reward from myself.

BLESSING 01/10/19 * That you free yourselves of the ego and thus be constantly happy of heart when renouncing the immature fruit of respect or honor to do some service to the world. * Where there is ego there can be no happiness.
SLOGAN: Swing yourselves on the swing of the happiness of God’s love and the waves of grief can not come.

When I am doing something just to receive the consideration of others …, I am exposing myself to the dependence on alms, which, if I do not receive them, the ego will suffer and also increase arrogance and spite. If I feel that God exists, if I want to be truly happy .., He gives me the swing of his love in just a instant of remembering that He exists.


Cuando he hecho alguna cosa simplemente por el placer de hacerla y de aportar algo positivo, la recompensa la recibo de mí misma.

BENDICIÓN 01/10/19 * Que os liberéis del ego y así estéis constantemente felices de corazón al renunciar al fruto inmaduro de respeto o honor de hacer algún servicio al mundo. * Donde hay ego no puede haber felicidad.
SLOGAN: Columpiaros en el columpio de la felicidad del amor de Dios y las olas del pesar no podrán venir.

Cuando estoy haciendo algo sólo para recibir la consideración de los demás .., me estoy exponiendo a la dependencia de limosnas, que, si no las recibo, el ego se resentirá y además incrementará la arrogancia y el despecho. Si siento que Dios existe, si quiero ser verdaderamente feliz .., Él me da el columpio de su amor en sólo un instante de recordar que Él existe.

qui-soc-minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: