lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Qui sóc?//Who I am?//¿Quién soy?

hijos-de-dios3232

PUNTS 3/2/19:  *Us coneixeu, oi?*

Aquesta pregunta llançada al vent pot ser que ens toqui de ple; perquè.., de veritat ens coneixem? De veritat sabem realment quí som? Si deixem a un costat tot el què hem fet a la nostra vida, totes les vivències, la professió, la feina, ser pare o mare o avi.., creences, forma física, aficions.., què queda quan deixem tot això de banda? Tot això és l’equipatge que hem anat carregant durant la nostra vida, però de fet tot son coses exteriors a nosaltres; tanmateix, sota tot aquest equipatge hi ha d’haver el veritable jo. El jo que va néixer un dia amb totes les ganes de experimentar la vida. Aleshores.., quí sóc de veritat? Què em motivava quan encara no havia fet cap projecte de vida, quan tot em meravellava? És interessant capbussar-se en indagar la resposta.


POINTS 03/02/19: *You can know yourself, can you not? *

This question thrown to the wind may touch us fully; because.., do we really know each other? Certaintly, do we really know who we are? If we leave aside everything we have done in our life, all experiences, profession, work, being a father or mother or grandfather.., beliefs, physical form, hobbies.., what remains when we leave all this to a side? All this is the luggage that we have been carrying during our life, but in fact everything is outside of us; however, under all this luggage there must be the real me. The self that was born one day with all the desire to experience life. So.., who am I really? What motivated me when I had not yet done any life project, when everything marveled me? It is interesting to dive into the experience of investigating the answer.


PUNTOS 03/02/19: * Os conocéis, ¿verdad? *

Esta pregunta lanzada al viento puede que nos toque de lleno; porque.., ¿de verdad, nos conocemos? ¿De verdad, sabemos realmente quiénes somos? Si dejamos a un lado todo lo que hemos hecho en nuestra vida, todas las vivencias, la profesión, el trabajo, ser padre o madre o abuelo.., creencias, forma física, aficiones.., que queda cuando dejamos todo ello a un lado? Todo esto es el equipaje que hemos ido cargando durante nuestra vida, pero de hecho todo son cosas exteriores a nosotros; sin embargo, bajo todo este equipaje debe haber el verdadero yo. El yo que nació un día con todas las ganas de experimentar la vida. Entonces.., ¿quién soy de verdad? ¿Qué me motivaba cuando aún no habia hecho ningún proyecto de vida, cuando todo me maravillaba? Es interesante zambullirse en la experiencia de indagar la respuesta.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: