lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Va ser i pot ser real //It was and can be real//Fue y puede ser real.

conejos-que-te-ayudaran-en-tus-jpg_800x0-jpg_626x0

Faig memòria de temps passats i intento recordar si en algun moment he vist a alguna persona que fos de tal manera que amb la seva alegria constant i amb les seves ganes de viure m’arribés a eliminar el mal humor, la apatia o la tristesa…

Sí, en recordo una, però no vaig poder ensopegar-la en aquell estat; quan vaig conviure amb ella.., ja gairebé ho havia perdut tot. Aquella persona era la meva mare; ella sempre es feia ressò amb enyorança d’aquell temps en que era així: sempre contenta amb els ulls brillants d’alegria de viure, la “perleta” dels seus pares.

SLOGAN 7/2/19:  *Mantenir-se content i fer que tots estiguin contents, és ser una joia de l’acontentament.*

Segur que hom recorda aquest estat en alguna o altra persona,però no és constant. De fet, els nadons s’hi acosten molt, només que ells, com que no poden expressar-se de gaires maneres utilitzen el plor per demandar alguna cosa, tanmateix el seu estat d’alegria i el candor de la seva mirada ens pot fer oblidar fins i tot les nostres amargures. I, jo crec, que aquest eslògan ens vol col·locar en aquesta situació. Ens vol fer reflexionar com estem per dins i com ens comuniquem amb el nostre entorn, i que imaginem com seria un món en que això fos el comportament normal.


I remember past times and I try to remember if at some point I saw someone who was in such a way that with his constant joy and with his desire to live he could eliminate me the bad mood, apathy or sadness…

Yes, I remember one, but I could not find me with her in that state; When I lived with her … I had almost lost everything. That person was my mother; she always echoed with longing for that time when she was like that: always happy with the bright eyes of joy of living, the “pearl” of her parents.

SLOGAN 02/07/19 * To stay happy and make everyone happy, is to be a jewel of contentment. *

Surely in general this state is remembered in one or another person, but it is not constant. In fact, the babies come very close, only that they, as they can not express themselves in many ways, use crying to ask for something, however their state of joy and the candor of their eyes can make us forget even our bitterness. And, I believe, that this slogan wants to place us in this situation. It wants us to reflect on how we are by inside and how we communicate with our environment, and that imagine how it would be a world in which this was normal behavior.


Hago memoria de tiempos pasados ​​e intento recordar si en algún momento he visto a alguna persona que fuera de tal manera que con su alegría constante y con sus ganas de vivir me llegara a eliminar el mal humor, la apatía o la tristeza…

Sí, recuerdo una, pero no pude tropezarme con ella en aquel estado; cuando conviví con ella .., ya casi lo había perdido todo. Aquella persona era mi madre; ella siempre se hacía eco con añoranza de aquel tiempo en que ella era así: siempre contenta con los ojos brillantes de alegría de vivir, la “perlita” de sus padres.

SLOGAN 07/02/19 * Mantenerse contento y hacer que todos estén contentos, es ser una joya del contentamiento. *

Seguro que en general se recuerda este estado en alguna u otra persona, pero no es constante. De hecho, los bebés se acercan mucho, sólo que ellos, como que no pueden expresarse de muchas maneras utilizan el llanto para pedir algo, sin embargo su estado de alegría y el candor de su mirada nos puede hacer olvidar incluso nuestras amarguras. Y, yo creo, que este eslogan nos quiere colocar en esta situación. Nos quiere hacer reflexionar como estamos por dentro y cómo nos comunicamos con nuestro entorno, y que imaginemos como sería un mundo en que esto fuera el comportamiento normal.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: