lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Un vídeo especial//A special video//Un vídeo especial.

Haig de reflexionar perquè aquest vídeo em fa reaccionar i no d’altres que, tocant el mateix tema, en un moment donat he passat d’ells, després d’haver ja signat algun del mateix tema.

Després de recordar algunes seqüències de la història en forma de dibuixos animats que aquesta ONG ens presenta aquí molt intel·ligentment, veig com arriba tan profundament a la psique. Em toca directament perquè d’entrada la història es desenvolupa a l’habitació d’una nena que està estorada perquè s’hi ha trobat un orangutan de la seva mateixa edat fent destrossa. No ho entén, i finalment s’hi pot comunicar i assabentar-se que casa seva l’han destrossat els “grans” i no té on anar. Aquí hi veig el punt que m’ha tocat la “fibra sensible”. De petita em va costar molt entendre el món del “grans”. No entenia com podien pensar una cosa i dir-ne una altra, ni com podien estimar un gos i matar un conill per menjar, em feien patir quan veia com destrossaven la naturalesa, em sentia invisible quan parlaven entre ells i jo hi volia donar la meva opinió, i, si podia finalment dir quelcom.., em deien: -que bonica.., vés a jugar maca-.

Així doncs, és l’empatia la que m’ha fet signar altre cop aquest mateix tema de l’oli de palma. L’empatia de saber que encara que siguin els “grans” els que ho destrossin tot, també tenen una essència comuna a tots els éssers vius, grans o petits, animals o humans:  l’ànima, la guspira que fa que el cos es mogui; és aquesta essència de vida que decideix, que pensa, i que fa. I sé, des que en aquella època la vaig descobrir dins dels ulls del meu oncle, que això comú que tenim tots, algun dia tornarà a ser excel·lent, respectuós amb el medi i amb les altres formes de vida amb els que compartim el planeta. I no es tracta de fe cega…, quan encara no havia viscut prou per poder deixar-me programar la ment per la societat establerta, ja hi havia a la meva ment l’ànsia de protegir la natura, per això sé que la humanitat no està perduda i que sé que remuntarem. El subconscient o més enllà d’això, guarda les memòries ancestrals d’allò que de veritat vam ser com a espècie.., no estem en un atzucac.


I have to reflect because this video makes me react and not others who, touching the same subject, in a moment I have obviated them, after having already signed some of the same theme.

After remembering some sequences of the story in the form of cartoons that this NGO presents to us here very intelligently, I see how it reaches so deeply into the psyche. It touches me directly because from the beginning the story unfolds in the room of a girl who is amazed because she has found an orangutan of the same age, doing wreckage. She does not understand it, and finally she can communicate with him and find out that his house has been destroyed by the “adults” and he has nowhere to go. Here I see the point that has touched me the “sensitive fiber”. As a child I had a hard time understanding the world of the “elders”. I did not understand how they could think one thing and say another, or how they could love a dog and kill a rabbit to eat, they made me suffer when I saw how they destroyed nature, I felt invisible when they talked to each other and I wanted to give my opinion, and , if I could finally say something .., they said to me: -what cute .., go and play pretty-.

So, it is empathy that has made me sign again this same issue of palm oil. The empathy of knowing that although they are the “adults” that destroy everything, also have a common essence to all living beings, older or smaller, animals or humans: the soul, the spark that makes the body move; it is this essence of life that decides, thinks, and does. And I know, since in that time I discovered it inside the eyes of my uncle, that, this common that it we all have, will one day be excellent, respectful with the environment and with the other ways of life with which we share the planet. And it’s not about blind faith … when I had not lived long enough to be able to let myself be programmed by the established society, there was already in my mind the desire to protect nature, that’s why I know that humanity is not lost and that I know that we will go ascend. The subconscious or beyond that, keeps the ancestral memories of what we really were as a species .., we are not in a dead end.


Tengo que reflexionar porque este vídeo me hace reaccionar y no otros, que tocando el mismo tema, en un momento dado he pasado de ellos, después de haber ya firmado alguno del mismo tema.

Tras recordar algunas secuencias de la historia en forma de dibujos animados que esta ONG nos presenta aquí muy inteligentemente, veo como llega tan profundamente en la psique. Me toca directamente porque de entrada la historia se desarrolla en la habitación de una niña que está asombrada porque se ha encontrado un orangután de su misma edad haciendo destroza. No lo entiende, y finalmente se puede comunicar con él y enterarse de que su casa la han destrozado los “mayores” y no tiene donde ir. Aquí veo el punto que me ha tocado la “fibra sensible”. De pequeña me costó mucho entender el mundo del “mayores”. No entendía cómo podían pensar una cosa y decir otra, ni cómo podían amar un perro y matar a un conejo para comer, me hacían sufrir cuando veía como destrozaban la naturaleza, me sentía invisible cuando hablaban entre ellos y yo quería dar mi opinión, y, si podía finalmente decir algo .., me decían: -que linda .., ve a jugar bonita-.

Así pues, es la empatía la que me ha hecho firmar de nuevo este mismo tema del aceite de palma. La empatía de saber que aunque sean los “mayores” los que lo destrocen todo, también tienen una esencia común a todos los seres vivos, mayores o pequeños, animales o humanos: el alma, la chispa que hace que el cuerpo se mueva; es esta esencia de vida que decide, que piensa, y que hace. Y sé, desde que en aquella época la descubrí dentro de los ojos de mi tío que, esto común que tenemos todos, algún día volverá a ser excelente, respetuoso con el medio y con las otras formas de vida con los que compartimos el planeta. Y no se trata de fe ciega…, cuando aún no había vivido lo suficiente para poder dejarme programar la mente por la sociedad establecida, ya había en mi mente el ansia de proteger la naturaleza, por eso sé que la humanidad no está perdida y que sé que remontaremos. El subconsciente o más allá de eso, guarda las memorias ancestrales de lo que de verdad fuimos como especie.., no estamos en un callejón sin salida.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: