lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Qui explota en ira?//Who explodes in anger?//¿Quien explota en ira?

Aura-Personalidad-Revista-Feel

Quan veig la ira desdibuixant les faccions d’algú, crispant la seva mirada, impulsant els seus braços com si es tractessin d’armes tallant l’aire.., més que por, que també, m’entristeix per ell, perquè sé que en aquells moments la seva ànima pateix i també fa patir l’anima dels demés.

SLOGAN 9/2/19:  *La ira és una forma de foc que crema a un mateix i també crema als demés.*

Després d’un atac de ira, l’ànima tremola, és com si li haguessin clavat un punyal, se sent destrossada. L’ànima del que explota en ira pateix. Qui explota en ira? L’ego. Si hem arribat a comprendre que som l’ànima que pensa, que decideix i que fa, entendrem que és l’ànima, jo, qui perd els estreps. L’ego que sóc el jo però en un estat alterat, eclipsat per l’arrogància, perd la serenor, la pau que és inherent de l’ànima i s’aparta de la consciència i es transforma en un ressort que salta sense ni plantejar-se pensar. De moment potser se sentirà descansat, i, si passa això.., potser és perquè ha deixat que dia a dia s’acumulés ressentiment al seu interior. Per això s’ha d’estar alerta i no deixar que pensaments negatius s’instal·lin dissimuladament al nostre cor. Un món en pau no es pot construir a cops d’ira.


When I see the anger tensing the features of someone, twitching his eyes, propeling his arms as if they were weapons cutting the air .., more than fear, (that also), I saddens me because of him, because I know that in those moments his soul suffers and also makes the soul of others suffer.

SLOGAN 02/09/19:  *Anger is a form of fire which burns oneself and also others.*

After an attack of anger, the soul trembles, it is as if a dagger it had been stuck in her, she feels shattered. The soul of the one who explodes in anger suffers. Who explodes in anger? The ego. If we have come to understand that we are the soul that thinks, that decides and what it does, we will understand that it is the soul, I, who loses its control. The ego that is the self but in an altered state, eclipsed by arrogance, loses the serenity, the peace that is inherent in the soul and departs from the consciousness and becomes a spring that jumps without thinking about it. For the time being perhaps he will feel rested, and, if this happens …, perhaps it is because he has let resentment accumulate inside him day after day. That is why we have to be alert and not allow negative thoughts to be installed surreptitiously in our hearts. A world at peace can not be built to hits of anger.


Cuando veo la ira desdibujando las facciones de alguien, crispando su mirada, impulsando sus brazos como si se trataran de armas cortando el aire .., más que miedo, que también, me entristece por él, porque sé que en aquellos momentos su alma sufre y también hace sufrir el alma de los demás.

SLOGAN 09/02/19 * La ira es una forma de fuego que quema a uno mismo y también quema a los demás. *

Después de un ataque de ira, el alma tiembla, es como si le hubieran clavado un puñal, se siente destrozada. El alma del que explota en ira sufre. ¿Quien explota en ira? El ego. Si hemos llegado a comprender que somos el alma que piensa, que decide y que hace, entenderemos que es el alma, yo, quien pierde los estribos. El ego que és el yo pero en un estado alterado, eclipsado por la arrogancia, pierde la serenidad, la paz que es inherente del alma y se aparta de la conciencia y se transforma en un resorte que salta sin ni plantearse pensar. De momento quizás se sentirá descansado, y, si sucede esto.., quizás es porque ha dejado que día a día se acumulara resentimiento en su interior. Por eso hay que estar alerta y no dejar que pensamientos negativos se instalen disimuladamente en nuestro corazón. Un mundo en paz no se puede construir a golpes de ira.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: