lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Parlar i escoltar//Speaking and listening//Hablar y escuchar.

Bellas hojas de otoño cayendo una por una al agua

Es poden parlar de coses molt significatives, pot gastar molta saliva un conferenciant, però si de una part no hi ha el convenciment ferm d’allò que està parlant, o si la part que escolta no obre la consciència.., tot esforç és inútil, el missatge no arriba. Podrà quedar-se un temps a l’intel·lecte però finalment es dissoldrà en l’oblit. En tot el que es diu i en tot el que s’escolta, hi ha d’haver el poder del convenciment en el que parla i el poder d’experimentar allò que s’escolta en l’oient. Després, pot ser que s’arribi a l’enteniment de que allò que s’ha escoltat no ens serveix, però al menys s’haurà estat veritablement atent. Cal el poder de fer experimentar el que s’explica i també el poder d’escoltar, perquè si ens observem veurem que realment costa molt escoltar amb atenció, doncs molts pensaments interfereixen i ens perdem la conversa.


It can is talk about very significant things, the speakman can spend a lot of saliva , but, if on the one hand there is no firm conviction of what you are talking about, or if the listening party does not open the conscience.., all effort is useless, the message does not arrive This can stay a while in the intellect but eventually it will dissolve into oblivion. In everything that is said and in everything that is heard there must be the power of conviction, in which it speaks and the power to experience what is heard, in the listener. Afterwards, it may be that we understand that what we have heard does not help us, but at least it will have been truly attentive. It is necessary the power of to make feel what is counted and also the power to listen; since if we observe ourselves we will see that it really costs a lot to listen carefully, because many thoughts interfere and we lose the conversation.


Se puede hablar de cosas muy significativas, puede gastar mucha saliva un conferenciante, pero, si de una parte no existe el convencimiento firme de lo que está hablando, o si la parte que escucha no abre la conciencia.., todo esfuerzo es inútil, el mensaje no llega. Podrá quedarse un tiempo en el intelecto pero finalmente se disolverá en el olvido. En todo lo que se dice y en todo lo que se escucha debe haber el poder del convencimiento, en el que habla y el poder de experimentar lo que se escucha, en el oyente. Después, puede que se llegue al entendimiento de que lo escuchado no nos sirve, pero al menos habrá estado verdaderamente atento. Es necesario el poder de hacer experimentar lo que se cuenta y también el poder de escuchar; ya que si nos observamos veremos que realmente cuesta mucho escuchar con atención, pues muchos pensamientos interfieren y nos perdemos la conversación.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: