lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

 Abraçar la por//Embrace fear//Abrazar el miedo.

Reflexió de la Setmana    23 de febrer 2019 

unnamed Abraçar la por

Si quan afrontes un conflicte tendeixes a retrocedir, la energia s’anul·la i es tanca. La por que produeix la ira aliena -i, sens dubte, també la pròpia- afebleix la energia.
Al sentir-te disminuir davant d’un possible conflicte, acull la situació. Sent com t’obres a la possibilitat de fondre’t amb ella i desapareixerà el temor a la ira o a les emocions alienes o pròpies fora de control.
A l’entendre les circumstàncies i persones externes com quelcom més fort que tu, et quedes en un estat d’inseguretat, vivint a partir d’un model de dominació, que implica que sempre hi ha la opció de que, algun dia, algú o quelcom s’aixequi i sigui més poderós que tu. La passivitat et torna esponja que absorbeix les vibracions del voltant i aquelles vibracions et bloquegen.
Tanmateix, a l’administrar la teva pròpia energia, al viure en l’estat de la pròpia veritat, el propi poder, sense comparar ni mesurar aquell poder en relació amb altres persones o situacions (i que, sempre que sigui possible, provingui des d’una posició d’amor), aleshores serà més fàcil sentir confiança i seguretat, alhora que generar pau estenent aquella vibració al voltant.
A l’abraçar la por, és possible usar-la com a mestra per a anular i transformar hàbits i esquemes obsolets, generant vibracions positives i donant-les als quins t’envolten.

Extracte del llibre:
Les quatre cares de la dona.
Restaurant el teu autèntic poder.
Recuperant la teva bellesa eterna.
Ed. Vergara
Caroline Ward

Reflection of Weeck    februari 23, 2019 

unnamed

Embrace fear

If when you face a conflict you tend to retreat, the energy is canceled and closed. The fear produced by another’s anger – and, no doubt, also one’s own – weakens the energy.
When you feel diminished before a possible conflict, welcome the situation. Feel as you open yourself to the possibility of merging with her and the fear of anger or the emotions of others or ones that are out of control will disappear.
By understanding the circumstances and external people as something stronger than you, you remain in a state of insecurity, living from a model of domination, which implies that there is always the option that, someday, someone or something will rise up and be more powerful than you. Passivity makes you a sponge that absorbs the vibrations around you and those vibrations block you.
However, by managing your own energy, by living in the state of one’s own truth, one’s own power, without comparing or measuring that power in relation to other people or situations (and which, whenever possible, comes from a position of love), then it will be easier to feel trust and security, while generating peace by extending that vibration around.
By embracing fear, it is possible to use it as a teacher to nullify and transform obsolete habits and schemes, generating positive vibrations and giving them to those around you.

Excerpt from the book:
The four faces of the woman.
Restoring your true power.
Recovering your eternal beauty.
Ed. Vergara
Caroline Ward

Reflexión de la Semana    23 de febrero 2019    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, pral.- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667
Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona
qui-soc minimini

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: