lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Un toc de l’Univers//A touch of the Universe//Un toque del Universo.

kambing-kesayanganku

Arribarà un moment en que veurem la nostra pròpia imatge real al mirall. Només desitjo que no arribi massa tard.

PUNTS 16/3/19:  *Els defectes son de tal forma que vosaltres mateixos no sou capaços d’entendre’ls. Els demés entenen que aquell té defectes, mentre que aquell es considera ell mateix molt bo, molt intel·ligent. Reviseu el vostre propi pols.*dd1182_3c424f8c547d4ccca843b31b875e11fa-mv2

És com si restéssim dormits en la pròpia auto-complaença. Comença a ser urgent despertar d’aquest miratge perquè no som millors ni pitjors que ningú; patim del mateix mal. Observem els nostres costums que, per repetits, creiem bons, normals: què té de bo, per exemple, matar animals per consumir i mentre tant adorar fins el punt de l’incopsable a mascotes…? Com podem tenir un món coherent si no veiem la incoherència del nostre interior, de les nostres creences i dels nostres costums? Si us plau, despertem ja d’aquest ensomni.


A moment will come when we will see our own real image in the mirror. I just wish taht it did not arrive too late.

POINTS 16/03/19:  *The defects are such that you yourself are not able to understand them. Others understand that that one has defects, whereas that one considers himself to be very good, to much be clever. Check your own pulse.*1456643_1014017938623806_2718059950210867042_n

It is as if we asleep in the own self-complacency. It begins to be urgent to wake up from this mirage because we are neither better nor worse than anyone else; We suffer from the same evil. Let’s we observe our habits, that for repeated we think are good, normal: it’s good, for example, killing animals to eat and meanwhile to adore, to the point of the unspeakable, at the pets…? How can we have a coherent world if we do not see the incoherence of our interior, our beliefs and our customs? Please, let us wake up from that reverie.


Llegará un momento en el que veremos nuestra propia imagen real en el espejo. Sólo deseo que no llegue demasiado tarde.

PUNTOS 16/3/19:  *Los defectos son tales que vosotros mismos no sois capaces de entenderlos. Los demás entienden que ése tiene defectos, mientras que ése se considera él mismo muy bueno, muy inteligente. Revisad vuestro propio pulso.*espejismo

Es como si estuviéramos dormidos en la propia autocomplacencia. Comienza a ser urgente despertar de este espejismo porque no somos ni mejores ni peores que nadie; sufrimos del mismo mal. Observemos nuestros hábitos, que por repetidos creemos que son buenos, normales: ¿es bueno, por ejemplo, matar animales para comer y, mientras tanto, adorar, hasta el punto de lo indecible, a mascotas..? ¿Cómo podemos tener un mundo coherente si no vemos la incoherencia de nuestro interior, nuestras creencias y nuestras costumbres? Por favor, despertemos ya de esa ensoñación.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: