lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

 Alliberar-se de la ira//Free yourself from anger//Liberarse de la ira.

Reflexió de la Setmana    16 de març 2019 

unnamed

Alliberar-se de la ira

Per alliberar-te de l’hàbit de encolerir-te, el primer pas és reconèixer a aquesta enemiga emocional. La qual cosa vol dir aprendre a ser conscient de tu, observar amb suavitat i sense tensió els teus pensaments i sentiments mentre sorgeixen. El segon pas és responsabilitzar-te per complet de la teva ira.
Quan sorgeixi la ira en tu, no t’impliquis amb ella ni la alimentis; recorda que tu no ets la teva ira ni les teves emocions, separa’t d’elles i torna a concentra-te en connectar de nou amb la teva pau interior i la teva saviesa innata.
Al fons de la teva consciència hi ha la font interior de pau que també és el teu poder. Al centre de l’huracà emocional hi ha un lloc on sempre trobaràs la pau que necessites per recuperar la calma i la força necessària per concentrar-te. Un cop estiguis en ell, recuperaràs la pau interior i començaràs a veure d’on ha sorgit tota aquesta ira que has creat.
Al nucli del teu serè cor hi ha una saviesa omniscient que sempre ha estat present. Tots tenim aquest recurs interior. Aquesta saviesa innata sap que la ira és malsana, irracional i que es basa en la il·lusió que el món ha de ballar al teu ritme. Si escoltes aquesta veu de saviesa el temps suficient, veuràs que la teva ira és inútil, i els hàbits i les il·lusions en què es basa, s’atrofiaran.

Extracte del llibre:
Transformar la ira en calma interior.
Claus per recuperar el teu equilibri emocional.
Ed. ONIRO
Mike George

Reflection of Weeck     march 10,  2019 

unnamed

Free yourself from anger

To free yourself from the habit of angering yourself, the first step is to recognize this emotional enemy. Which means learning to be aware of yourself, watching your thoughts and feelings softly and without tension as they arise. The second step is to take full responsibility for your anger.
When anger arises in you, do not involve yourself with it or nourish it; Remember that you are not your anger or your emotions, separate yourself from them and return to concentrate on connecting again with your inner peace and your innate wisdom.
At the bottom of your consciousness is the inner source of peace that is also your power. In the center of the emotional hurricane there is a place where you will always find the peace you need to recover the calm and strength necessary to concentrate. Once you are in it, you will recover inner peace and begin to see where all the anger that you have created has come from.
At the core of your serene heart there is an omniscient wisdom that has always been present. We all have this inner resource. This innate wisdom knows that anger is unhealthy, irrational and based on the illusion that the world should dance at your own pace. If you listen to that voice of wisdom long enough, you will see that your anger is useless, and the habits and illusions on which it is based will atrophy.

Excerpt from the book:
Transform anger into inner calm.
Keys to recover your emotional balance.
Ed. ONIRO
Mike George

Reflexión de la Semana    16 de marzo 2019    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, pral.- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667
Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona
qui-soc minimini

One comment on “ Alliberar-se de la ira//Free yourself from anger//Liberarse de la ira.

  1. jllopartfolch
    Març 17, 2019

    Sencillamente Saviesa. Gracies

    Liked by 2 people

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: