lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Inspiracions de//Inspirations of//Inspiraciones de Dadi Janki.

Dadi-Janki

El nom de Dadi Janki: “Jan Ki” en hindi significa la clau (la clau de la vida)

De moment.., sembla que ella l’hagi obtingut aquesta clau, doncs als seu 103 anys segueix tan activa com el seu cos li permet.

  • *Els pensaments han de ser correctes i amorosos, perquè la vibració s’escampa.*
  • *No permeteu que hi hagin pensaments pobres, vells i inútils.*
  • *El bon pensament eleva l’esperit i refresca el cervell.*

Si un estri tan senzill i alhora tan complicat com ho és el telèfon mobil, la seva onda és capaç de resseguir l’espai fins fer saltar el dispositiu de trucada i que ens arribi la veu del quí potser és a l’altra banda del món.., no serà possible que les ondes que emeten els pensaments s’escampin per l’espai? De cop i de volta i sense previ avís.., un moment donat apareix a la nostra ment una persona determinada i llavors pensem amb ella. Us ha passat que després quan us trobeu amb ella li comenteu això i ella us corrobora que en aquell precís moment tenia pensaments sobre tu? Quí ha emès primer? Tan li fa. El que importa és que, sí!, els pensaments formen ondes en l’espai i segons com siguin contaminen l’ambient, fins i tot molt més enllà d’on ens pensem.

dscn4249jpg

The name of Dadi Janki: “Jan Ki” in Hindi means the key (the key to life)

For the moment .., it seems that she has obtained this key, because at 103 years old she is as active as her body allows.

  • * The thoughts must be correct and loving, because the vibration spreads. *
  • * Do not allow there to be poor, old and useless thoughts. *
  • * Good thinking raises the spirit and refreshes the brain. *

If a tool as simple and, at the same time as complicated, as the mobile phone is, its wave is able to travel through space until the call device pops up and we get the voice of who is perhaps on the other side of the world.., is it not possible for the waves that emit the thoughts to spread through space? Suddenly and without warning .., a certain moment appears in our mind a certain person and then we think about she. Has it happened to you that later, when you meet with her, you mention this and she corroborates that at that precise moment she had thoughts about you? Who has issued first? No matter. What matters is that, yes!, thoughts form waves in space and, according to how they are, pollute the environment, even far beyond where we imagine.

Dady-Janki-4

El nombre de Dadi Janki: “Jan Ki” en hindi significa la llave (la llave de la vida)

De momento.., parece que ella la haya obtenido esta llave, pues a sus 103 años sigue tan activa como su cuerpo le permite.

  • * Los pensamientos deben ser correctos y amorosos, porque la vibración se esparce. *
  • * No permitáis que haya pensamientos pobres, viejos e inútiles. *
  • * El buen pensamiento eleva el espíritu y refresca el cerebro.*

Si un utensilio tan sencillo ya la vez tan complicado como lo es el teléfono móvil, su onda es capaz de recorrer el espacio hasta hacer saltar el dispositivo de llamada y que nos llegue la voz de quién quizás está al otro lado del mundo.., no será posible que las ondas que emiten los pensamientos se esparzan por el espacio? De repente y sin previo aviso.., un momento dado aparece en nuestra mente una persona determinada y entonces pensamos en ella. Os ha pasado que después cuando os encontráis con ella le comentáis esto y ella os corrobora que en ese preciso momento tenía pensamientos sobre ti? ¿Quién ha emitido primero? Tanto da. Lo que importa es que ¡sí!, los pensamientos forman ondas en el espacio y según como sean contaminan el ambiente, incluso mucho más allá de donde imaginamos.

qui-soc minimini 

One comment on “Inspiracions de//Inspirations of//Inspiraciones de Dadi Janki.

  1. Retroenllaç: Dadi Janki 104 d’ales d’àngel//104 angel wings//104 de alas de ángel. | lumminiscències

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: