lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

L’esfera de cristall//The crystal sphere//La esfera de cristal.

maxresdefault (1)

Quí no ha sentit alguna vegada el desig de poder llegir el futur i el passat en una esfera de cristall?

PUNTS 9/4/19:  *Coneixent al Pare, arribareu a conèixer-ho tot*

La Mare/Pare de tots nosaltres, (com a llum que som que dona energia a aquest cos en el que experimentem la vida en la Terra), anomenat Déu en general per tothom i en diferents idiomes, és com “l’esfera de cristall” que guarda tots els secrets de la història i geografia del món. Hi ha una paraula “màgica”, “Manmanabhav” que vol dir: “pertanyeu-Me només a Mi”. Ell ara ens diu que si Li pertanyem només a Ell ho arribarem a conèixer tot. Aprenent el Seu Raja Ioga, arribem al coneixement profund de quí som nosaltres i quí és Déu; aleshores, tot el Seu saber ens el transmetrà amb aquest estudi espiritual Diví. Ja no hi hauran més secrets, dubtes, ni més estats d’incertesa.

The crystal sphere

maxresdefault

Who has never felt the desire to be able to read the future and the past in a crystal sphere?

POINTS 04/09/19 * Knowing the Father, you will get to know everything *

The Mother/Father of all of us, (as light that we are that gives energy to this body in which we experience life on Earth), called God in general throughout the world and in different languages, is like “the crystal sphere “that keeps all the secrets of the history and geography of the world. There is a word “magic”, “Manmanabhav” which means: “belongs-Me only to Me”. He now tells us that if we belong to Him alone we will come to know everything. By learning His Raja Yoga, we come to the deep knowledge of who we are and who God is; then, all His knowledge will transmit it to us with this Divine spiritual study. There will be no more secrets, doubts, or more uncertainty.

La esfera de cristal

Energía

¿Quién no ha sentido alguna vez el deseo de poder leer el futuro y el pasado en una esfera de cristal?

PUNTOS 09/04/19 * Conociendo al Padre, llegaréis a conocerlo todo *

La Madre/Padre de todos nosotros, (como luz que somos que da energía a este cuerpo en el que experimentamos la vida en la Tierra), llamado Dios en general por todo el mundo y en diferentes idiomas, es como “la esfera de cristal “que guarda todos los secretos de la historia y geografía del mundo. Hay una palabra “mágica”, “Manmanabhav” que significa: “pertenece-Me sólo a Mí”. Él ahora nos dice que si Le pertenecemos sólo a Él lo llegaremos a conocer todo. Aprendiendo a Su Raja Yoga, llegamos al conocimiento profundo de quien somos nosotros y quién es Dios; entonces, todo el Su saber nos lo transmitirá con este estudio espiritual Divino. Ya no habrá más secretos, dudas, ni más estados de incertidumbre.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: