lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

De la consciència a l’acció//From awareness to action//De la conciencia a la acción.

Reflexió de la Setmana    20 de abril 2019 

unnamed-7

De la consciència a l’acció

Començant pel nivell de consciència, com en una reacció en cadena, es produeix un estat mental que implica un estat emocional o humor específics, el que immediatament forma una actitud o postura mental que es transforma en la base de la visió o punt de vista.
Si una acció concreta arriba com a resultat d’aquesta seqüència, causa un efecte paral·lel en el món físic que, al seu torn, repercuteix en l’estat de consciència, produint-hi una modificació. Si hi ha alguna irregularitat en la llavor d’aquest procés (de consciència), la irregularitat continuarà.
Durant les 24 hores del dia tenim una emoció o altra. Igual que l’estat emocional produeix canvis en el metabolisme i en el món que hi ha al voltant, cada segon del dia influïm en el món que ens envolta i viceversa. Estem envoltats per un món que és el resultat de la contribució de pensaments, actituds i visions de moltes persones, que van transformar en realitat el que visualitzaven en la seva ment.
Quan contemplem aquesta reacció en cadena, de la consciència a l’acció, podem deduir que tot el que existeix en les nostres vides col·lectives i privades és conseqüència d’alguna cosa interna. Per això, hem de començar per tenir una visió positiva de nosaltres mateixos i, per tant, també la tindrem dels altres. I així, les escenes i situacions que creem al nostre voltant, amb aquesta consciència, també seran positives.

Extracte del llibre:
L’última frontera
Un viatge per la consciència humana
Ed. Brahma Kumaris
Kent O’Donell

Reflection of Weeck      april 20,  2019 

unnamed-7

From awareness to action

Beginning with the level of consciousness, as in a chain reaction, a mental state is produced that brings with it a specific emotional state or mood, which immediately forms an attitude or mental posture that becomes the basis of the vision or point of view. view.
If a concrete action arrives as a result of this sequence, it causes a parallel effect in the physical world which, in turn, affects the state of consciousness, producing in it a modification. If there is any irregularity in the seed of this process (of conscience), the irregularity will continue.
During the 24 hours a day we have one emotion or another. Just as the emotional state produces changes in the metabolism and in the world around us, every second of the day we influence the world around us and vice versa. We are surrounded by a world that is the result of the contribution of thoughts, attitudes and visions of many people, who transformed what they visualized in their mind into reality.
When we contemplate that chain reaction, from consciousness to action, we can deduce that everything that exists in our collective and private lives is a consequence of something internal. Therefore, we must start by having a positive vision of ourselves and, therefore, we will also have it from others. And so, the scenes and situations that we create around us, with that awareness, will also be positive.

Excerpt from the book:
The last border
A journey through human consciousness
Ed. Brahma Kumaris
Kent O’Donell

 

Reflexión de la Semana    20 de abril 2019    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, pral.- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667
Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona
qui-soc minimini

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: