lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Què és l’amor?//What is love?//¿Qué es el amor?

Què és l’amor?

fonds-ecran-automne-feuilles-mortes-5-660x330

 • el que és segur, és que és un sentiment
 • és inesgotable però s’ha d’experimentar
 • si és veritable va de dins cap a fora
 • si deixem que ens amari, som capaços de ser herois
 • el pots regalar en forma de vibracions mentals cap el món
 • si l’oblidem ens marcim i res té sentit
 • en tenim el jaciment al nostre interior
 • si el fem anar més enllà de l’univers, Ell el multiplica per 1000
 • ens fa brillar com l’or

No puc explicar què és l’amor en essència, en la seva profunditat, perquè la màgia és inexplicable. Sé que si l’anem a buscar al nostre interior, allà el trobarem, al magatzem dels bons sentiments que juntament amb la pau, la felicitat, la saviesa i la energia, empoderen ànima perquè son les nostres qualitats intrínseques, inalienables. Potser els embats de la vida ens poden haver desconnectat d’aquest sentiment i siguem incapaços d’experimentar la seva màgia.

Si aquest és el cas.., el cor se’ns haurà endurit; però, si realment el volem tornar a experimentar i no aconseguim recordar què se sent quan hi ha amor al cor de l’ànima.., invoca en tu el sentiment que tens per una mascota que hagi estat en la teva vida o el sentiment que et desvetlla el somriure d’un infant o la immensitat del mar o la bellesa de les muntanyes… Moltes coses poden catalitzar l’amor que hi ha al nostre interior. Quan s’ha tornat a connectar amb aquest sentiment màgic.., no s’ha de tornar a deixar que es colgui altre cop.

♥♥ És absolutament urgent recuperar l’amor al cor de l’ànima per no perdre la dignitat de ser un ésser humà ♥♥

What is love?

dar-amor

 • what is certain is that it is a feeling
 • It is inexhaustible but it has to be experienced
 • if he is real, he goes from the inside out
 • if we let it soak us, we are able to be heroes
 • you can give it in the form of mental vibrations to the world
 • if we forget it we wither and nothing makes sense
 • we have the deposit in our interior
 • if we send it beyond the universe, He multiplies it by 1000
 • it makes us shine like gold

I can not explain what love is in essence, in its depth, because magic is inexplicable. I know that if we are going to look inside ourselves, we will find it there, in the storehouse of good feelings that together with peace, happiness, wisdom and energy, empower the soul because they are our intrinsic, inalienable qualities. Perhaps the ravages of life may have disconnected us from this feeling and we are unable to experience its magic.

If this is the case … the heart will have hardened; but, if we really want to experience it again and we can not remember what it feels like when there is love in the heart of the soul …, it invokes in you the feeling you have for a pet that has been in your life or the feeling that the smile reveals of a child or the immensity of the sea or the beauty of the mountains … Many things can catalyze the love that is inside of us. When you have reconnected with this magical feeling … you should not let it bury itself again.

♥♥ It is absolutely urgent to recover love in the heart of the soul so as not to lose the dignity of being a human being ♥♥

¿Qué es el amor?

Jlo and Arod's new luxury apartment

 • lo que es seguro, es que es un sentimiento
 • es inagotable pero se ha de experimentar
 • si es verdadero va de dentro hacia fuera
 • si dejamos que nos empape, somos capaces de ser héroes
 • lo puedes regalar en forma de vibraciones mentales hacia el mundo
 • si lo olvidamos nos marchitamos y nada tiene sentido
 • tenemos el yacimiento en nuestro interior
 • si lo enviamos más allá del universo, Él lo multiplica por 1000
 • nos hace brillar como el oro

No puedo explicar qué es el amor en esencia, en su profundidad, porque la magia es inexplicable. Sé que si lo vamos a buscar en nuestro interior, allí lo encontraremos, en el almacén de los buenos sentimientos que junto con la paz, la felicidad, la sabiduría y la energía, empoderan alma porque son nuestras cualidades intrínsecas, inalienables. Quizás los embates de la vida nos pueden haber desconectado de este sentimiento y seamos incapaces de experimentar su magia.

Si este es el caso .., el corazón se nos habrá endurecido; pero, si realmente queremos volverlo a experimentar y no conseguimos recordar qué se siente cuando hay amor en el corazón del alma .., invoca en ti el sentimiento que tienes por una mascota que haya estado en tu vida o el sentimiento que te desvela la sonrisa de un niño o la inmensidad del mar o la belleza de las montañas … Muchas cosas pueden catalizar el amor que hay en nuestro interior. Cuando se ha vuelto a conectar con este sentimiento mágico .., no se debe volver a dejar que se entierre de nuevo.

♥♥ Es absolutamente urgente recuperar el amor en el corazón del alma para  no perder la dignidad de ser un ser humano ♥♥

qui-soc miniminiDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: