lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Amor o riquesa?//Love or wealth?//¿Amor o riqueza?

cara-tristeza

Quan l’amor omple l’ànima, ja no manca res.

PUNTS 6/5/2019:  *Actualment, fins i tot hi ha una major necessitat d’amor que de riquesa.*

Jo he vist els ull trists de gent molt rica i he vist la mirada brillant d’amor de gent molt pobra, perquè les coses materials no vibren d’amor però sí que pot vibrar l’ànima en cada persona. Parlo de l’amor que va més enllà de tot desig de tota correspondència de tota matèria. Hi ha la Font inesgotable de l’Amor que ara és al abast de tota persona. Bevent d’aquesta Font ens omplim i ens fem generosos, i encara que el donem a dojo a les demés persones, sabem que tornarem a omplir-nos en la Font tantes vegades com ens buidem. Només ens caldrà recordar que Déu ens està omplint d’aquest amor espiritual i deixar que vessi més enllà de nosaltres, donant-lo amb una mirada conscient.

Love or wealth?

La mirada de un niño africano

When love fills the soul, nothing is lacking.

POINTS 5/6/2019: *Currently, there is even a greater need for love than for wealth*

I have seen the sad eyes of very rich people and I have seen the shining look of love of very poor people, because material things do not vibrate with love but the soul can vibrate in each person. I speak of love that goes beyond all desire for all correspondence of all matter. There is the inexhaustible Source of Love that is now available to every person. Drinking from this Source we fill ourselves and we become generous, and although we give it to other people, we know that we will fill ourselves in the Source as many times as we empty ourselves. We will just have to remember that God is filling us with this spiritual love and let it spill beyond us, giving it at all with a conscious look.

¿Amor o riqueza?

images

Cuando el amor llena el alma, ya no falta nada.

PUNTOS 6/5/2019: *Actualmente, incluso hay una mayor necesidad de amor que de riqueza.*

Yo he visto los ojos tristes de gente muy rica y he visto la mirada brillante de amor de gente muy pobre, porque las cosas materiales no vibran de amor pero sí puede vibrar el alma en cada persona. Hablo del amor que va más allá de todo deseo de toda correspondencia de toda materia. Existe la Fuente inagotable del Amor que ahora está al alcance de toda persona. Bebiendo de esta Fuente nos llenamos y nos volvemos generosos, y aunque lo demos a raudales a las demás personas, sabemos que volveremos a llenarnos en la Fuente tantas veces como nos vaciemos. Sólo tendremos que recordar que Dios nos está llenando de este amor espiritual y dejar que se derrame más allá de nosotros, dándolo con una mirada consciente.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: