lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Fórmula empírica//Empirical formula//Fórmula empírica

Dibujoº

Fórmula empírica

(meditació+pseudo psicologia)-amor espiritual= manipulació

La meditació dona el poder de discernir. Si a això se li afegeix la pseudo psicologia que dit d’una altra forma seria, intenció de beneficiar-se fraudulentament i, en tot aquest garbuix li restem el sentiment d’amor espiritual, o sigui, li sumem egoisme, el resultat ens dona: manipulació.

Com desxifrar si el que ens diu algú te intencions fosques o és verdader? Tindrem el sentiment d’opressió al cor si en el que ens diu hi ha egoisme per part seva. En canvi, si és fruit d’una bona intenció, que prové de l’amor espiritual, tot i que potser no sigui del tot plaent, sentirem que l’ànima s’eleva; tindrem el sentiment que allò que se’ns ha dit, ha arribat en el moment oportú.

Empirical formula

Dibujoº2

(meditation + pseudopsychology) – spiritual love = manipulation

Meditation gives the power to discern. If pseudopsychology is added to this, said in other form, intention to profit fraudulently and, in all this confusion we subtract the feeling of spiritual love, that is, we add selfishness, the result gives us: manipulation.

How to decipher if what someone tells us has dark intentions or is it true? We will have the feeling of oppression in our hearts if in what he tells us there is selfishness on his part. On the other hand, if it is the fruit of a good intention, which comes from spiritual love, although it may not be entirely pleasant, we will feel that the soul rises; we will have the feeling that what has been said has arrived at the opportune moment.

Fórmula empírica

Dibujoº3

(meditación + pseudopsicología) -amor espiritual = manipulación

La meditación da el poder de discernir. Si a esto se le añade pseudopsicología que dicho de otra forma sería, intención de beneficiarse fraudulentamente y, en todo este embrollo le restamos el sentimiento de amor espiritual, o sea, le sumamos egoísmo, el resultado nos da : manipulación.

¿Cómo descifrar si lo que alguien nos dice tiene intenciones oscuras o es verdadero? Tendremos el sentimiento de opresión en el corazón si en lo que nos dice hay egoísmo por su parte. En cambio, si es fruto de una buena intención, que proviene del amor espiritual, aunque quizás no sea del todo placentero, sentiremos que el alma se eleva; tendremos el sentimiento de que lo que se nos ha dicho, ha llegado en el momento oportuno.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: