lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Com llet i sucre//Like milk and sugar//Como leche y azúcar.

article-migration-image-sacred-relationships-soul-mirrors

Com llet i sucre

S’ha dit que ara la majoria ens hem tornat com l’aigua salada i ens relacionem entre nosaltres amb aquest regust desagradable.

ESSÈNCIA 13/5/19: *Viviu junts com llet i sucre. Assoliu victòria sobre els vicis durant aquest últim naixement i convertiu-vos en conqueridors del món.*

El món sencer s’ha convertit en un bol de salmorra. A tots nivell podem veure, per poc que mirem, com cristal·litza la sal i destrossa les relacions que van començar com llet i sucre, és a dir, com reverteix la vibració inicial plaent en tota relació a qualsevol nivell: amistat, amor, negocis, política, religió, etc… I tot, perquè hi han 5 principals ínputs negatius en cadascun dels éssers humans -ego-ira-aferrament-avarícia-luxúria- els anomenats vicis aportats quan deixem el sentiment de ser ànimes a base de néixer i renéixer durant els últims 2500 anys, o sigui, des que hi ha registre conscient de la història de la humanitat.

Els altres 2500 anys anteriors s’han esborrat de la memòria col·lectiva degut a que els ínputs negatius actuen com trastorn amnèsic. Ara, tornant a recuperar el sentiment de ser ànimes, o l’energia que dona vida a aquest cos que se’ns és donat, poc a poc i amb l’ajut que ve de l’Ésser que mai neix (Déu), que mai entra en l’amnèsia, en connexió amb la nostra energia espiritual que ens permet alinear-nos amb la Seva vibració poderosa i subtil, podrem alliberar-nos d’aquesta negativitat i conquerir el món que vam perdre fa 2500 anys: el Paradís a la Terra, com llet i sucre. Cal esmerçar-s’hi, només tenim aquest últim naixement per aprofitar aquesta oportunitat; després… serà massa tard.

Like milk and sugar

 

It has been said that now most of us have become like salt water and we relate to each other with that unpleasant aftertaste.

sweet-soulESSENCE 05/13/19: * Live together like milk and sugar. Gain victory over vices during this last birth and become conquerors of the world. *

The whole world has become a bowl of brine. At all levels we can see, however little we look, how the salt crystallizes and destroys the relationships that began as milk and sugar, that is, how it reverts the pleasant initial vibration in any relationship at any level: friendship, love, business, politics, religion, etc … And everything, because there are 5 main negative inputs in each of the human beings -ego-anger-attachment-greed-lust- the so-called vices provided when we leave the feeling of being souls on the basis of being born and reborn in the last 2500 years, that is, since there is the conscious record of the history of mankind.

The other 2,500 years before have been erased from the collective memory because the negative inputs act as amnestic disorder. Now, returning to recover the feeling of being souls, or the energy that gives life to this body that is given to us, little by little and with the help that comes from the Being that is never born (God), that never enters amnesia, in connection with our spiritual energy that allows us to align ourselves with His powerful and subtle vibration, we can free ourselves from this negativity and conquer the world we lost 2,500 years ago: Paradise on Earth, like milk and sugar. We must apply ourselves in that, we only have this last birth to take advantage of this opportunity; afterwards … it will be too late.

Como leche y azúcar

 

Se ha dicho que ahora la mayoría nos hemos vuelto como el agua salada y nos relacionamos entre nosotros con ese regusto desagradable.

ESENCIA 13/5/19: *Vivid juntos como leche y azúcar. Lograd victoria sobre loshinh-nen-dong-dep-91_051707393 vicios durante este último nacimiento y convertios en conquistadores del mundo.*

El mundo entero se ha convertido en un tazón de salmuera. A todo nivel podemos ver, por poco que miremos, como cristaliza la sal y destroza las relaciones que comenzaron como leche y azúcar, es decir, como revierte la vibración inicial placentera en toda relación a cualquier nivel: amistad, amor, negocios, política, religión, etc … Y todo, porque hay 5 principales inputs negativos en cada uno de los seres humanos -ego-ira-apego-avaricia-luxúria- los llamados vicios aportados cuando dejamos el sentimiento de ser almas a base de nacer y renacer en los últimos 2500 años, o sea, desde que hay registro consciente de la historia de la humanidad.

Los otros 2500 años anteriores se han borrado de la memoria colectiva debido a que los inputs negativos actúan como trastorno amnésico. Ahora, volviendo a recuperar el sentimiento de ser almas, o la energía que da vida a este cuerpo que nos es dado, poco a poco y con la ayuda que viene del Ser que nunca nace (Dios), que nunca entra en la amnesia, en conexión con nuestra energía espiritual que nos permite alinearnos con Su vibración poderosa y sutil, podremos liberarnos de esta negatividad y conquistar el mundo que perdimos hace 2500 años: el Paraíso en la Tierra, como leche y azúcar. Hay que aplicarse en eso, sólo tenemos este último nacimiento para aprovechar esta oportunidad; después … será demasiado tarde.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: