lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Amnèsia natal//Natal amnesia//Amnesia natal.

60535017_1517231561745004_2437448555284135936_n

Els experts parlen de subconscient, jo en dic amnèsics des del naixement.., sinó, com es pot explicar el déjà vu que de sobte apareix a la pantalla de la ment? 

Aquest és un fenomen que es va allunyant en la seva repetició a mida que avancem en el temps, a mida que s’allunya la infantesa. Els científics descobreixen el mecanisme neuronal que el produeix, però no poden descobrir el motiu del perquè es produeix. Jo em quedo amb l’experiència que queda al cor, doncs quan hi ha un toc d’aquests.., independent de si és més o menys intens, s’amplia la comprensió de les pròpies vivències.

Si ja ho vaig viure.., quan va ser? De sobte li pots posar data i ubicació, i comprens que les llàgrimes inesperades que fan vessar els ulls tenen una explicació quasi palpable. Sí! de cop es fa la llum a la ment i al cor, i et reconcilies amb tu mateix. Aleshores saps d’on venen les tendències i les preferències foranes a la pròpia idiosincràsia, foranes a la pròpia cultura, que has tingut al llarg de la vida; comprens que es tracta d’allò que has estudiat en el coneixement espiritual: les altres vides viscudes en altres cossos i en altres temps, de l’ànima; d’aquí, les llàgrimes dolces que regalimen galtes avall.., és l’emoció de la confirmació de la teoria.

Ahir.., el disparador va ser  :

Natal amnesia

The experts talk about the subconscious, I call it: amnesics from birth … if not, how can explain it the déjà vu that suddenly appears on the screen of the mind?

This is a phenomenon that is moving away in its repetition as we move forward in time, as childhood moves away. Scientists discover the neuronal mechanism that produces it, but can not discover the reason why it occurs. I am left with the experience that remains in the heart, because when there is a touch of these.., regardless of whether it is more or less intense, the understanding of one’s own experiences is broadened.

If I already lived it .., when was it? Suddenly you can put date and location, and understand that the unexpected tears that make the eyes spill have an almost palpable explanation. Yes! suddenly the light is made in the mind and in the heart, and you reconcile with yourself. Then you know where the tendencies and the foreign preferences to the own idiosyncrasy come, foreign to the own culture, that you have had throughout the life; you understand that it is about what you have studied in spiritual knowledge: the other lives lived in other bodies and in other times, of the soul; from this, the sweet tears that slide cheeks down.., is the emotion of the confirmation of the theory.

Yesterday, the trigger was:

Amnesia natal

Los expertos hablan de subconsciente, yo lo llamo amnésicos desde el nacimiento.., sino, ¿como se puede explicar el déjà vu que de pronto aparece en la pantalla de la mente?

Este es un fenómeno que se va alejando en su repetición a medida que avanzamos en el tiempo, a medida que se aleja la infancia. Los científicos descubren el mecanismo neuronal que lo produce, pero no pueden descubrir el motivo del porqué se produce. Yo me quedo con la experiencia que queda en el corazón, pues cuando hay un toque de estos.., independiente de si es más o menos intenso, se amplía la comprensión de las propias vivencias.

Si ya lo viví.., ¿cuando fue? De repente le puedes poner fecha y ubicación, y comprendes que las lágrimas inesperadas que hacen derramar los ojos tienen una explicación casi palpable. ¡Sí! de golpe se hace la luz en la mente y en el corazón, y te reconcilias contigo mismo. Entonces sabes de dónde vienen las tendencias y las preferencias foráneas a la propia idiosincrasia, foráneas a la propia cultura, que has tenido a lo largo de la vida; comprendes que se trata de lo que has estudiado en el conocimiento espiritual: las otras vidas vividas en otros cuerpos y en otros tiempos, del alma; de aquí, las lágrimas dulces que resbalan mejillas para abajo.., es la emoción de la confirmación de la teoría.

Ayer .., el disparador fue:

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: