lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Qualitats de l’ànima//Qualities of the soul//Cualidades del alma.

60343450_10217086351423971_9102931717831786496_n

Com a ànimes tothom té al seu interior unes qualitats intrínseques; aquest és el bagatge del que estem tots equipats.

Tanmateix, cadascú les expressa de diferent forma; talment com un pintor que té tots els colors a la paleta i els barreja segons el que vulgui plasmar al llenç.

Pau, amor, felicitat, saviesa, poder espiritual. Aquestes son les 5 qualitats de l’ànima.

Si més no, hi ha quelcom important a tenir en compte. Molts de nosaltres no en som conscients d’aquestes qualitats i pensem que les hem de cercar a l’exterior. Per això, si viatgem i veiem un paisatge que ens commou hi pot haver un sentiment de pau tal, que ens quedem extasiats; no ens cansaríem de contemplar-lo. Malgrat tot, el que succeeix és que el paisatge actua com a catalitzador de la pau que hi ha a l’interior de l’ànima, fa emergir la primera qualitat.

Ara bé, la majoria no som conscient de que les tenim totes, ni tampoc que segueixin una relació tan estreta. No és aleatori el seu ordre: La pau emergida fa possible sentir amor (espiritual), l’amor genera felicitat, la felicitat allibera la ment i deixa fluir la saviesa, i, quan hi ha saviesa.., hi ha poder espiritual. Si tenim en compte això.., tot serà possible; al fer emergir les qualitats de l’anima podrem pintar el quadre de la nostra vida.

PAU=>AMOR=>FELICITAT=>SAVIESA=>PODER ESPIRITUAL

Qualities of the soul

61457803_10217101087792371_7699327218563940352_n

As souls, everyone has intrinsic qualities within them; This is the baggage of which we are all equipped.

However, each one expresses them in a different way; Like a painter who has all the colors on the palette and mixes them as he wants to put them on the canvas.

Peace, love, happiness, wisdom, spiritual power. These are the 5 qualities of the soul.

At least, there is something important to keep in mind. Many of us are not aware of these qualities and we think we have to look for them to the outside. Therefore, if we travel and see a landscape that affect us, there may be such a feeling of peace that we are ecstatic; we would not tire of contemplating it. However, what happens is that the landscape acts as a catalyst for the peace that exists inside the soul, the first quality emerges.

Now, most of us are not aware that we all have them, nor that they follow such a close relation. Their order is not random: Peace emerged makes it possible to feel love (spiritual), love generates happiness, happiness frees the mind and lets wisdom flow, and, when there is wisdom …, there is spiritual power. If we bear this in mind … everything will be possible; By making the qualities of the soul emerge, we can paint the picture of our life.

PEACE => LOVE => HAPPINESS => WISDOM => SPIRITUAL POWER

Cualidades del alma

60337713_2327665510823652_8336836550113361920_n

Como almas todo el mundo tiene en su interior unas cualidades intrínsecas; este es el bagaje del que estamos todos equipados.

Sin embargo, cada uno las expresa de diferente forma; igual que un pintor que tiene todos los colores en la paleta y los mezcla según lo quiera plasmar en el lienzo.

Paz, amor, felicidad, sabiduría, poder espiritual. Estas son las 5 cualidades del alma.

Por lo menos, hay algo importante a tener en cuenta. Muchos de nosotros no somos conscientes de estas cualidades y pensamos que las tenemos que buscar en el exterior. Por ello, si viajamos y vemos un paisaje que nos conmueve puede haber un sentimiento de paz tal, que nos quedamos extasiados; no nos cansaríamos de contemplarlo. Sin embargo, lo que sucede es que el paisaje actúa como catalizador de la paz que hay en el interior del alma, hace emerger la primera cualidad.

Ahora bien, la mayoría no somos consciente de que las tenemos todas, ni tampoco que sigan una relación tan estrecha. No es aleatorio su orden: La paz emergida hace posible sentir amor (espiritual), el amor genera felicidad, la felicidad libera la mente y deja fluir la sabiduría, y, cuando hay sabiduría.., hay poder espiritual. Si tenemos en cuenta esto.., todo será posible; al hacer emerger las cualidades del alma podremos pintar el cuadro de nuestra vida.

PAZ => AMOR => FELICIDAD => SABIDURÍA => PODER ESPIRITUAL

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: