lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Defugir comparar-se//Avoid compare itself//Rehuir compararse.

tumblr_ppepnm38tB1uvsi7jo4_540

Ni en l’espiritualitat ni en la vida, no hi caben comparacions.

Es diu: “la comparació és odiosa”. l’odi és un sentiment que fuig de ser espiritual. No ens podem comparar amb ningú, ni envejar el progrés de ningú. L’enveja tampoc és espiritual; si més no, perquè cadascú assolirà el seu nivell; al cap davall cadascú assoleix el seu propi destí, el seu propi nivell que li pertoca, i, en el seu estatus pot aconseguir el seu propi màxim nivell, la seva pròpia meta espiritual. Cada persona pot ser una eminència en el seu propi esforç. Es pot sentir respecte pel que assoleix algú, però mai idolatria; malgrat tot ningú ha encalçat perfecció en aquest vell món, aquesta només li escau a Déu.

*Som estudiants de la vida fins que ens morim
*Si em fixo en mi mateixa .., entendré als altres
*La vida es viu caminant sobre un guió ja escrit que afortunadament no coneixem
*Si contemplo la muntanya que he de pujar flaquejaré abans d’hora, millor és veure els passos que ja he fet i així pujaré sense adonar-me fins al cim
*Els pensaments els creo jo mateixa, per tant he de crear aquells que m’elevin
*La comparació amb els altres m’enfonsa, ja que cadascú pot ser la seva pròpia eminència en el seu propi nivell.

Avoid compare itself

tumblr_pmw2z728IN1uvsi7jo3_540

Neither in spirituality nor in life, there is no room for comparisons.

It is said: “the comparison is hateful”. Hate is a feeling that runs away from being spiritual. We can not compare ourselves with anyone, nor envy anyone’s progress. Envy is not spiritual either; at least, because everyone will reach their level; after all, each one achieves his own destiny, his own level that corresponds to him, and, in his status he can achieve his own maximum level, his own spiritual goal. Each person can be an eminence in their own effort. You can feel respect for what someone accomplishes, but never idolatry; In spite of everything, nobody has reached perfection in this old world, this perfection only corresponds to God.

*We are students of life until we die
*If I pay attention to myself …, I will understand others
*Life is lived walking on a script already written that fortunately we do not know
*If I contemplate the mountain that I have to climb I will falcate before time, it is better to see the steps that I have already done and so I will climb without realizing until the top
*The thoughts I create it myself, therefore I have to create those that elevate me
*The comparison with others sinks me, since each one can be his own eminence at his own level.

Rehuir compararse

tumblr_pmjgtxWePK1uvsi7jo1_540

Ni en la espiritualidad ni en la vida, no caben comparaciones.

Se dice: “la comparación es odiosa”. el odio es un sentimiento que huye de ser espiritual. No nos podemos comparar con nadie, ni envidiar el progreso de nadie. La envidia tampoco es espiritual; cuando menos, porque cada uno alcanzará su nivel; al fin y al cabo cada uno logra su propio destino, su propio nivel que le corresponde, y, en su estatus puede conseguir su propio máximo nivel, su propia meta espiritual. Cada persona puede ser una eminencia en su propio esfuerzo. Se puede sentir respeto por lo que logra alguien, pero nunca idolatría; a pesar de todo nadie ha alcanzado perfección en este viejo mundo, ésta sólo le corresponde a Dios.

*Somos estudiantes de la vida hasta que nos morimos
*Si me presto atención a mí misma.., entenderé a los demás
*La vida se vive caminando sobre un guión ya escrito que afortunadamente no conocemos
*Si contemplo la montaña que he de subir flaquearé antes de tiempo, mejor es ver los pasos que ya he hecho y así subiré sin darme cuenta hasta la cima
*Los pensamientos los creo yo misma, por lo tanto he de crear aquellos que me eleven
*la comparación con los demás me hunde, puesto que cada cual puede ser su propia eminencia en su propio nivel.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: