lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Fes una pausa en la teva activitat//Take a break in your activity//Haz una pausa en tu actividad.

Reflexió de la Setmana    1 de juny 2019   

unnamed

Fes una pausa en la teva activitat

Per uns moments reflexiona sobre la bellesa de la calma i per dins pensa: “la calma és el meu estat natural, la meva veritable naturalesa. No només tinc calma, sóc calma”.
Pots visualitzar l’agradable i harmoniós que és conversar amb els teus coneguts i familiars, practicant la humilitat i la desafecció. Compartint el teu punt de vista sense aferrar-te, sense rigidesa. Pensa en el bonic que és compartir les teves idees, lliure del desig de convèncer i de demostrar que tens raó.
La bellesa és en el diàleg, en intercanviar perspectives, en enriquir les teves amb aportacions valuoses i significatives dels altres. No hi ha cap motiu pel qual discutir. Mai no n’hi ha, en realitat.
Deixa que la calma s’assenti al teu cor, que els sentiments de pau i els bons desitjos flueixin cap a tots els teus éssers coneguts i, gradualment, cap a tots els éssers del món. Els sentiments de pau són il·limitats. Així com el sol no discrimina qui il·luminar, el teu cor tampoc discrimina ningú, els teus sentiments de pau són per a tothom.

Extracte del llibre:
Arquitectura de la calma
Una guia pràctica per trobar la serenitat i l’equilibri interior
Ed.Luciérnaga
Vicenç Alujas i Guillermo Simó

Week Reflection   june 1,   2019 

unnamed 

Take a break in your activity

For a few moments, reflect on the beauty of calmness and think to yourself: “Calm is my natural state, my true nature, I am not only calm, I am calm”.
You can visualize how pleasant and harmonious it is to converse with your acquaintances and relatives, practicing humility and detachment. Sharing your point of view without clinging, without rigidity. Think about how beautiful it is to share your ideas, free of the desire to convince and show that you are right.
Beauty is in dialogue, in exchanging perspectives, in enriching yours with valuable and meaningful contributions from others. There is no reason to argue. There never is, really.
Let the calm settle in your heart, let the feelings of peace and good wishes flow to all your known beings and, gradually, to all the beings of the world. The feelings of peace are unlimited. Just as the sun does not discriminate who to light, your heart does not discriminate against anyone, your feelings of peace are for everyone.

Excerpt from the book:
Architecture of calm
A practical guide to find serenity and inner balance
Ed.Luciérnaga
Vicenç Alujas and Guillermo Simó

Reflexión de la Semana    1 de junio 2019    

qui-soc minimini

brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona
www.brahmakumaris.es
T: 934877667
www.youtube.com/channel/UCR1XE71EuesXzxzwSdm8r3g
twitter.com/Bkbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: