lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Observar i no absorbir//Observe and not absorb//Observar y no absorber.

Reflexió de la Setmana    8 de juny 2019   

unnamed

Observar i no absorbir

Observar vol dir prendre una nova posició mental en qualsevol situació o relació que ens trobem.
L’observació és una habilitat silenciosa, una habilitat que necessitem per aprendre si hem valorat clarament que els canvis positius són necessaris en una situació particular, o en la relació amb una persona.
Ser un observador imparcial significa tenir la meta clara i lliure i, per tant, obrir-nos a noves perspectives mentre aprenem a escoltar i sintonitzar amb la realitat dels altres.
Ser capaç d’observar ens permet ser creatius, productius i efectius, ja que es crea un espai per a una veritable i millor comprensió.
Si no aconseguim aprendre aquest art d’observar, és probable que reaccionem i quedem absorbits en la negativitat de l’altra persona o del fet. Estarem perduts en les arenes movedisses del “què és el que va malament?”, La qual cosa ens impedeix arreglar el que estigui malament.
En absorbir i omplir-nos d’emocions negatives, ens tornem pesats i ens quedem paralitzats sense poder fer res. La gravetat de la sobrecàrrega no ens permet elevar-nos per sobre de la situació i percebre la realitat del que està succeint. En conseqüència, perdem la perspectiva i reaccionem d’una manera desmesurada.
Veient el panorama sencer podem veure més enllà podent imaginar i pensar altres realitats.

Extracte del llibre:
Pensament oriental per a la
ment d’occident.
Visió del Raja Ioga
Ed. Brahma Kumaris
Anthony Strano

Week Reflection    june 8,  2019   

unnamed

Observe and not absorb

To observe means to take a new mental position in any situation or relationship that we encounter.
Observation is a silent skill, a skill we need to learn if we have clearly valued that positive changes are necessary in a particular situation, or in a relationship with a person.
Being an unbiased observer means having a clear and free goal and, therefore, opening ourselves to new perspectives as we learn to listen and tune into the reality of others.
Being able to observe allows us to be creative, productive and effective, since it creates a space for a true and better understanding.
If we fail to learn this art of observing, we are likely to react and become absorbed in the negativity of the other person or fact. We will be lost in the quicksand of “what is wrong?”, Which prevents us from fixing what is wrong.
By absorbing and filling us with negative emotions, we become heavy and paralyzed without being able to do anything. The severity of the overload does not allow us to rise above the situation and perceive the reality of what is happening. As a result, we lose perspective and react in an excessive way.
Seeing the whole panorama we can see beyond being able to imagine and think other realities.

Excerpt from the book:
Oriental thinking for the
Western mind.
Vision of Raja Yoga
Ed. Brahma Kumaris
Anthony Strano

Reflexión de la Semana    8 de junio 2019    

brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona
www.brahmakumaris.es
T: 934877667
www.youtube.com/channel/UCR1XE71EuesXzxzwSdm8r3g
twitter.com/Bkbarcelona

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: