lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Mama del món//Mom of the world//Mamá del mundo.

0

Mama del món

L’ofici de ser mama és un ofici de privilegi; doncs, sense tenir consciència espiritual, et du de ple a experimentar la bondat, el millor que hi ha en tothom. Perquè, malgrat el temps faci el seu curs, la imatge d’aquell nadó innocent i brillant de puresa, no s’esborrarà mai de l’imaginari de la mare, i el fill sempre serà aquell angelet “seu” que per primer cop va refugiar als seus braços i les mirades es van creuar.

Per moltes accions que el fill hagi fet durant la seva vida, encara que la mare no les aprovi, sempre hi haurà el record de l’angelet que hi ha al seu interior. Aquesta és la mirada neta que ens ensenya la espiritualitat i que tant costa d’entendre: mirar a l’altre amb mirada clara i en la veritable profunditat del que l’altre i un mateix és, l’ànima.

MORALITAT:

“La mama ho aconsegueix amb els seus fills”. Nenes/nens, joves/vells, dones/homes, mares/pares…, siguem doncs, mares del món sencer!

Mom of the world

maxresdefault

The office of being a mom is a privileged office; well, without to have spiritual awareness, it leads you to experience goodness, the best that there is in everyone. Because, despite the time it takes its course, the image of that innocent and bright of purity baby, will never be erased from the imaginary of the mother, and the son will always be that little angel “hers” that for the first time took refuge in his arms and the looks crossed itself.

For many actions that the son has done during his life, although the mother does not approve, there will always be the memory of the little angel inside. This is the clean look that spirituality teaches us and that how hard it is to understand: look at the other with a clear look and in the true depth of what the other and oneself is, the soul.

MORALITY:

“The mom gets it with her children”. little girls/ boys, youngs/olds, womens/mens, mothers/fathers.., let’s be well, mothers of the whole world!

Mamá del mundo

47187972

El oficio de ser mamá es un oficio de privilegio; pues, sin tener conciencia espiritual, te lleva de lleno a experimentar la bondad, lo mejor que hay en todo el mundo. Porque, a pesar que el tiempo haga su curso, la imagen de aquel bebé inocente y brillante de pureza, no se borrará nunca del imaginario de la madre, y el hijo siempre será aquel angelito “suyo” que por primera vez refugió en sus brazos y las miradas se cruzaron.

Por muchas acciones que el hijo haya hecho durante su vida, aunque la madre no las apruebe, siempre quedará el recuerdo del angelito que hay en su interior. Esta es la mirada limpia que nos enseña la espiritualidad y que tanto cuesta entender: mirar al otro con mirada clara y en la verdadera profundidad de lo que el otro y uno mismo es, el alma.

MORALEJA:

“La mama lo consigue con sus hijos”. Niñas/niños, jóvenes/viejos, mujeres/hombres, madres/padres.., ¡seamos pues, madres del mundo entero!

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: