lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

El compromís a la pràctica espiritual-The commitment to spiritual practice-El compromiso a la práctica espiritual- Swami Satyananda Saraswati

Aura-Personalidad-Revista-Feel

💖Cada vegada m’agrada més! Encara que son camins diferents i en l’objectiu hi ha una divergència.., en allò bàsic hi estic d’acord; és com una alenada d’aire fresc, que moltes vegades ens cal per respirar en l’espiritualitat. Om shanti. Rebloguejo. Mercès. Com el músic que no para de practicar amb el seu instrument per ser un amb ell, l’esperit dins del cos ha de fer una pràctica incessant per ser conscient de la seva veritat tan allunyada del costum i de la creença de la que s’ha anat embolicant al llarg dels anys i de les diferents experiències en la vida. El concepte intel·lectual és necessari per començar a ser-ne conscient, però s’ha d’anar més enllà de l’intel·lectualitat i dur-ho al dia a dia, involucrar-s’hi del tot per obtenir resultats que de veritat faran gaudir de la vida de veritat.

💖I like these videos of Swami Satyananda Saraswati more and more. Although they are different paths in the objective there is a divergence …, but in that basic I agree very much; it is like a breeze of fresh air, which many times is necessary for us to breathe in spirituality. Om shanti.Reblog. Thank you. As the musician who does not stop practicing with his instrument to be one with him, the spirit within the body must make an incessant practice to be aware of its truth so far from the custom and the belief that it has been wrapped around over the years and the different experiences in life. The intellectual concept is necessary to begin to be aware of it, but we must go beyond the intellectuality and take it to day to day, get involveding to obtain results that will truly enjoy life fully.

💖Cada vez me gustan más estos vídeos de Swami Satyananda Saraswati. Aunque sean caminos diferentes en el objetivo hay una divergencia.., pero en aquello básico estoy muy de acuerdo; es como un soplo de aire fresco, que muchas veces nos es necesario para respirar en la espirituaidad. Om shanti.Reblogueo. Gracias. Como el músico que no para de practicar con su instrumento para ser uno con él, el espíritu dentro del cuerpo debe hacer una práctica incesante por ser consciente de su verdad tan alejada de la costumbre y de la creencia de la que se ha ido envolviendo a lo largo de los años y de las diferentes experiencias en la vida. El concepto intelectual es necesario para empezar a ser consciente de ello, pero hay que ir más allá de la intelectualidad y llevarlo al día a día, involucrarse del todo para obtener resultados que de verdad harán disfrutar de la vida con plenitud.

La vall de l'espiritualitat

Abraçades de pau,

Joan Carles Lara

View original post

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: