lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Un pas endavant per gaudir//A step forward to enjoy//Un paso adelante para disfrutar.

Reflexió de la Setmana    16 de juny 2019    

unnamed

Un pas endavant per gaudir

La causa essencial de l’estrès pot trobar-se en el regne no físic dels pensaments i els sentiments. Els tractaments físics, les teràpies i les estratègies de relaxació, poden alleujar alguns símptomes, però no canvien la nostra forma de pensar. La causa de l’estrès és el nostre pensar i, darrere d’aquest, les creences són una causa encara més profunda.
Pensem que només som formes físiques i que si aconseguim relaxar els nostres cossos, les nostres ments també es relaxaran. Però el que passa és realment el contrari: al relaxar la ment, el cos també es relaxa. Això no vol dir que no haguem de cuidar el nostre cos, de fet, ho hem de fer, doncs, sense ell no seria possible crear l’experiència de la nostra vida.
Així que, sense oblidar el nostre cos, hem de prestar més atenció als pensaments i sentiments, aprendre a manejar-los, aprendre a omplir-los de pau i calma i després, observar com la nostra personalitat canvia per a millor, en la mesura que es restableix el nostre benestar mental i, després, físic.
No hem de creure a qui ens digui que no podem canviar o que no hauríem alterar la nostra personalitat. La veritat és que anem canviant moltes vegades al dia. I mai és massa tard per contemplar un canvi en la personalitat, el que simplement vol dir canviar la manera de veure i respondre davant la gent i el món que ens envolta; depèn de nosaltres.
Podem triar viure amb el dolor que es coneix com estrès o podem llançar-nos a l’aventura de l’autodescobriment. Cada vegada que canviem un dels nostres hàbits de crear dolor com a resposta a la vida, estarem fent un pas endavant per gaudir de la nostra vida.

Extracte del llibre:
7 estratègies per a alliberar-se de l’estrès
El factor ¡Aja!
Ed Kier
Mike George

Week Reflection       june 16,     2019    

unnamed

A step forward to enjoy

The essential cause of stress can be found in the nonphysical realm of thoughts and feelings. Physical treatments, therapies and relaxation strategies can alleviate some symptoms, but they do not change our way of thinking. The cause of stress is our thinking and, behind it, beliefs are an even deeper cause.
We think that we are only physical forms and that if we manage to relax our bodies, our minds will also relax. But what happens is actually the opposite: by relaxing the mind, the body also relaxes. This does not mean that we do not have to take care of our body, in fact, we have to do it, because without it it would not be possible to create the experience of our life.
So, without forgetting our body, we should pay more attention to thoughts and feelings, learn to manage them, learn to fill them with peace and calm and then observe how our personality changes for the better, as our mental well-being it is restored and improves, and, after, the physicist.
We should not believe whoever tells us that we can not change or that we should not alter our personality. The truth is that we change many times a day. And it’s never too late to contemplate a change in personality, which simply means changing the way we see and respond to people and the world around us; it depends on us.
We can choose to live with the pain that is known as stress or we can launch ourselves into the adventure of self-discovery. Every time we change one of our habits of creating pain as an answer to life, we will be taking a step forward to enjoy our life.

Excerpt from the book:
7 strategies to get rid of stress
The factor Aja!
Ed Kier
Mike George

Reflexión de la Semana    16 de junio 2019    

brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona
www.brahmakumaris.es
T: 934877667
www.youtube.com/channel/UCR1XE71EuesXzxzwSdm8r3g
twitter.com/Bkbarcelona

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: