lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Grandesa d’esperit//Greatness of spirit//Grandeza de espíritu.

paisatge boira

139.-  Insignificant o vulgar? Si hagués de triar entre aquests dos adjectius per a identificar-me, segurament escolliria insignificant. La vulgaritat farceix el món de males praxis, i està tant estesa que no és insignificant. S’ha tornat l’uniforme oficial del món; la vulgaritat esdevé histrionicament feixuga per a l’ànima, i de veritat, la despulla d’esperança, de la seva genialitat intrínseca. L’ànima és tan insignificant, tan diminuta.., que la humanitat sencera s’ha oblidat que ho és; que, és l’ànima dins d’un feix de tendons, muscles, nervis, ossos.., això sí!, molt ben combinats per poder funcionar com cal.

65394819_10210961519072851_936262807073062912_nCreient que som un cos, hem perdut la nostra essència. Per aquest motiu, per tal de recuperar-la, per tal de poder recuperar la nostra veritable humanitat.., es fa urgent entendre que som insignificants en aquest grandiós cos i en aquest grandiós planeta. La insignificança va de bracet de la humilitat, i ser humil comporta la grandesa d’esperit; i això, aquesta  incògnita força.., serà la que transformarà el món, no pas les armes: allò vulgar, allò que ara és comú en la creença de la dominació.

Greatness of spirit

139.- Insignificant or vulgar? If I had to choose between these two adjectives to identify myself, I would surely choose insignificant. Vulgarity fills the world with malpractice, and is so widespread that it is not insignificant. It has become the official uniform of the world; vulgarity becomes histrionically heavy for the soul, and truly, it denude to it of hope, of its intrinsic genius. The soul is so insignificant, so tiny …, that the whole of humanity has forgotten that what it is; that, is the soul within a bundle of tendons, muscles, nerves, bones …, yes, very well combined to be able to function properly.

paisatgeBelieving that we are a body, we have lost our essence. For this reason, to recover it, to recover our true humanity …, it is urgent to understand that we are insignificant in this great body and in this great planet. The insignificance goes hand in hand with humility, and being humble brings greatness of spirit; and so, this unknowing force … will be the one that will transform the world, not the weapons: the vulgar, what is now common in the belief of domination.

Grandeza de espíritu

139.- Insignificante o vulgar? Si tuviera que elegir entre estos dos adjetivos para identificarme, seguramente escogería insignificante. La vulgaridad rellena el mundo de malas praxis, y está tan extendida que no es insignificante. Se ha vuelto el uniforme oficial del mundo; la vulgaridad se vuelve histriónicamente pesada para el alma, y ​​de verdad, la desnuda de esperanza, de su genialidad intrínseca. El alma es tan insignificante, tan diminuta.., que la humanidad entera se ha olvidado que lo es; que, es el alma dentro de un haz de tendones, músculos, nervios, huesos.., ¡eso sí !, muy bien combinados para poder funcionar como es debido.

Creyendo que somos un cuerpo, hemos perdido nuestra esencia. Por este motivo, para recuperarla, para poder recuperar nuestra verdadera humanidad.., se hace urgente entender que somos insignificantes en este grandioso cuerpo y en este grandioso planeta. La insignificancia va de la mano de la humildad, y ser humilde conlleva la grandeza de espíritu; y así, esta incógnita fuerza.., será la que transformará el mundo, no las armas: lo vulgar, lo que ahora es común en la creencia de la dominación.

qui-soc-minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: