lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

La vida en tres actes//Life in three acts//La vida en tres actos.

Dark-Phoenix-Sophie-Turner

La vida en tres actes

Jane Fonda, una dona increïble que ha passat per tots els actes de la vida, que es troba com molts de nosaltres en el tercer acte, imprimeix aquesta força que ve de l’experiència, la saviesa que s’acumula de la reflexió, no del passar per la vida com si fos un regal que es consumeix i ja està. El tercer acte no pot ser una continuació del mateix viscut; un… ser reticent a no acceptar que s’està en un altre estat i seguir mantenint costums difícils de mantenir, i, en la desesperació, ajudar-se de productes farmacèutics i cirurgia estètica per fer veure que res ha canviat. El tercer acte és l’últim, l’examen final per comprovar un mateix si la vida li ha servit per a alguna cosa o si no hi ha hagut profit.., aquest és el temps afegit per rectificar, per refer, per tornar a ser conscient d’un mateix ja que ens hem baixat del frenesí, del que s’espera d’un, de comptar per a alguns, de desaparèixer per a altres. A la dona se li ha robat la vida des que va deixar la infantesa, i, aquest temps extra és per això, per recuperar-nos a nosaltres mateixes. A l’home, encara que cregui que el seu ego no s’ha tacat, el seu mateix ego el contradiu, ja que això ha amagat el seu veritable jo. L’ego només és el que tu ets, però en estat negatiu, que haurà servit tant per l’home com per la dona, en ocasions de perill i supervivència, però que ara ja no té sentit. Per a l’home, el tercer acte li serveix per tornar-se a trobar i per avançar també, com la dona, a un estat més elevat.

persona-subiendo-escaleras-cielo

Life in three acts

Jane Fonda, an incredible woman who has gone through all the acts of life, who is like many of us in the third act, prints that strength that comes from experience, the wisdom that is kneaded from reflection, not from passing for life as if it was a gift that is consumed and that’s it. The third act can not be a continuation of the same experience; a … to be reluctant to accept that you are in another state and continue to maintain difficult customs to maintain, and, in desperation, help yourself with pharmaceutical products and cosmetic surgery to pretend that nothing has changed. The third act is the last, the final exam to prove oneself if life has served you for something or if there has been no profit .., that is the time added to rectify, to remake, to become aware of oneself since we get off from the frenzy, of what is expected of one, of counting for some, of disappearing for others. The woman has been robbed of her life since she left childhood, and, that extra time is for this, to recover ourselves. The man, although he believes that his ego has not been tainted, his ego contradicts him, since it has hidden his true self. The ego is only what you are, but in a negative state, which will have served both for man and woman, sometimes in the danger and on the survival, but which now has no meaning. For man, the third act helps him to find himself again and also to advance, like the woman, to a higher state.

stone_stairs_2_by_mirengraphics-d4hbyjx

La vida en tres actos

Jane Fonda, una increible mujer que ha pasado por todos los actos de la vida, que se encuentra como muchos de nosotros en el tercer acto, imprime esa fuerza que viene de la experiencia, la sabiduria que se amasa de la reflexión, no del pasar por la vida como si fuese un regalo que se consume y ya está. El tercer acto no puede ser una continuación de lo mismo vivido; un, ser reacio a no aceptar que se está en otro estado y seguir manteniendo costumbres difíciles de mantener, y, en la desesperación, ayudarse de productos farmaceuticos y cirugia estética para fingir que nada ha cambiado. El tercer acto es el último, el exámen final para comprobar uno mismo si la vida le ha servido para algo o si no ha habido provecho.., ese es el tiempo añadido para rectificar, para rehacer, para volver a ser consciente de uno mismo ya que nos hemos bajado del frenesí, de lo que se espera de uno, de contar para algunos, de desaparecer para otros. A la mujer se le ha robado la vida desde que dejó la niñez, y, ese tiempo extra es para esto, para recuperarnos a nosotras mismas. Al hombre, aunque crea que su ego no se ha mancillado, su mismo ego le contradice, puesto que ello ha escondido su verdadero yo. El ego solo es lo que tu eres, pero en estado negativo, que habrá servido tanto para el hombre como para la mujer, en ocasiones de peligro y supervivencia, pero que ahora ya no tiene sentido. Para el hombre, el tercer acto le sirve para volverse a encontrar y para avanzar también, como la mujer, a un estado más elevado.

 

qui-soc-minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: