lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Respirant l’aire fresc de l’amor//Breathing the fresh air of love//Respirando el aire fresco del amor.

rateta

Viure en harmonia amb un mateix, és viure en harmonia amb els demés, amb els animals, amb les plantes, amb la natura i amb el planeta. Viure així és tan senzill com entendre que tot el que succeeix al nostre voltant té dret a succeir i el que jo haig de fer és aprendre a moure’m entremig de tot això, estar feliç per viure, estar agraït per ser aquí. Ja sé que hi han coses molt greus que estan passant al món i a prop meu.., i sí!, si puc fer-hi quelcom per a mitigar el sofriment dels demés, ho haig de fer, sinó ja començaré a no estar en harmonia amb mi mateix. Malgrat tot, hi han coses que no tinc prou força física per canviar-les, però en canvi.., sí que puc enviar-hi bones vibracions d’amor i d’esperança; al capdavall el món ha de canviar, no pot seguir gaire més temps tal com tot va, i jo, com un espectador i alhora actor, haig de poder estar en harmonia amb tot plegat. El meu granet de sorra pel canvi mundial no serà endebades; el paradís l’haig de crear dins la meva ment, respirant l’aire fresc de l’amor que tot ho cura, l’amor espiritual, fet i fet.., som esperit.

Breathing the fresh air of love

To live in harmony with oneself is to live in harmony with others, with animals, with plants, with nature and with the planet. Living like this is as simple as understanding that everything that happens around us has the right to happen and what I have to do is learn to move in the middle of all this, be happy to live, be grateful to be here. I know that there are very serious things that are happening in the world and near me .., and yes!, If I can do something to mitigate the suffering of others, I have to do it, if not, I will start to not be in harmony with me same. However, there are things that I don’t have enough physical strength to change, but instead … I can send good vibes of love and hope; After all, the world has to change, it cannot go on much longer as everything it goes , and I, as a spectator and at the same time an actor, I must be in harmony with all this. My little grain of sand for world change will not be in vain; I have to create paradise in my mind, breathing the fresh air of love that heals everything, spiritual love, after all … we are spirit.

Respirando el aire fresco del amor

Vivir en armonía con uno mismo es vivir en armonía con los demás, con los animales, con las plantas, con la naturaleza y con el planeta. Vivir así es tan sencillo como entender que todo lo que sucede a nuestro alrededor tiene derecho a suceder y lo que yo tengo que hacer es aprender a moverme en medio de todo esto, estar feliz por vivir, estar agradecido por estar aquí. Ya sé que hay cosas muy graves que están pasando en el mundo y cerca de mí .., y sí !, si puedo hacer algo para mitigar el sufrimiento de los demás, lo tengo que hacer, sino ya empezaré a no estar en armonía conmigo mismo. Sin embargo, hay cosas que no tengo suficiente fuerza física para cambiarlas, pero en cambio .., sí puedo enviar buenas vibraciones de amor y de esperanza; después de todo el mundo ha de cambiar, no puede seguir mucho más tiempo tal como va todo, y yo, como un espectador y al mismo tiempo actor, he de poder estar en armonía con todo ello. Mi granito de arena por el cambio mundial no será en vano; el paraíso lo tengo que crear en mi mente, respirando el aire fresco del amor que todo lo cura, el amor espiritual, al fin y al cabo.., somos espíritu.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: