lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Aspecte “físic” de Déu//”Physical” aspect of God//Aspecto “físico” de Dios.

deu

Què és un punt brillant com un estel?

PUNTS 4/8/19:  *No se’M pot veure però se’M pot conèixer*

Tants segles imaginat a Déu amb l’aspecte físic d’un ésser humà, a causa d’una frase en la religió catòlica:  “Sou a la Meva imatge i semblança”.., i en moltes altres religions, i ara, gairebé al final del cicle del món, Ell mateix ens dona la Seva presentació: “Sóc com vosaltres, un Punt infinitesimal de llum, ni més gran ni més brillant que vosaltres, ànimes, llums en cossos que pobleu la terra, éssers humans, els Meus fills.”

En el coneixement del Raja Ioga aprenem a conèixer-Lo, aprenem a connectar-nos amb aquesta Ànima Suprema de forma adequada: en meditació estant en consciència de ser ànima en el cos. Ell és l’Ànima i es diu Suprema perquè no obté cap cos propi, i així no perd mai l’energia, i així es converteix en la nostra Central d’Energia per poder recuperar-la tantes vegades com ens calgui en estat meditatiu.

“Physical” aspect of God

doclib

What is a bright spot like a star?

POINTS 8/4/19: * You cannot see Me but you can know Me *

So many centuries imagined God with the physical aspect of a human being, due to a phrase in the Catholic religion: “You are in My image and likeness”.., and in many other religions, and now, almost at the end of the world cycle, he himself gives us His presentation: “I am like you, an infinitesimal point of light, neither bigger nor brighter than you, souls, lights in bodies that populate the earth, human beings, My children.”

In the knowledge of Raja Yoga we learn to know Him, we learn to connect with this Supreme Soul in an appropriate way: in meditation being in consciousness of being soul in the body. He is the Soul and is called Supreme because he does not obtain any body of his own, and thus he never loses energy, and thus he becomes our Power Plant to be able to recover it as many times as we need in a meditative state.

Aspecto “físico” de Dios

alma-suprema-dios-padre-shiv-800868

¿Qué es un punto brillante como una estrella?

PUNTOS 4/8/19: * No se Me puede ver pero se Me puede conocer *

Tantos siglos imaginado a Dios con el aspecto físico de un ser humano, debido a una frase en la religión católica: “Sois a Mi imagen y semejanza”.., y en muchas otras religiones, y ahora, casi al final del ciclo del mundo, él mismo nos da Su presentación: “Soy como vosotros, un Punto infinitesimal de luz, ni más grande ni más brillante que vosotros, almas, luces en cuerpos que pueblan la tierra, seres humanos, Mis hijos.”

En el conocimiento del Raja Yoga aprendemos a conocerLo, aprendemos a conectarnos con esta Alma Suprema de forma adecuada: en meditación estando en conciencia de ser alma en el cuerpo. Él es el Alma y se llama Suprema porque no obtiene ningún cuerpo propio, y así no pierde nunca la energía, y así se convierte en nuestra Central de Energía para poder recuperarla tantas veces como necesitemos en estado meditativo.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: