lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Eternament agraïda(2)//Eternally grateful(2)//Eternamente agradecida(2).

agradecer buit2

Eternament agraïda(2)

baixaJo no puc per més que estimar-Te Mare/Pare,

…perquè m’has ensenyat a estimar-me a mi mateixa, i així estimar als altres observant la seva pròpia singularitat que els fa diferents. Si Tu ets capaç d’estimar als Teus fills i compadir-Te dels papers que els han tocat.., hauria de ser jo, per ventura, jutge més estricte de les accions que han comès, que Tu?

Eternally grateful(2)

imagesI cannot help but love you Mother/Father,

…because you have taught me to love myself, and thus love others by observing their own uniqueness that makes them different. If You are able to love Your children and commiserate with the roles to be interpreted hat have corresponded to them …, should I being, perhaps, be a stricter judge of the actions they have committed, than You?

Eternamente agradecida(2)

images (1)Yo no puedo por más que amarte Madre/Padre,

…porque me has enseñado a quererme a mí misma, y así amar los demás observando su propia singularidad que los hace diferentes. Si Tú eres capaz de amar a Tus hijos y compadecerte de los papeles a interpretar que les han tocado.., debería ser yo, acaso, juez más estricto de las acciones que han cometido, que Tú?

qui-soc minimini 

%d bloggers like this: