lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Què és l’ànima?//What is the soul?//¿Qué es el alma?

Què és l’ànima?

naturezadaalma

En el context religiós s’ha acolorit el concepte ànima de misteri, temor, càstig, penitència, turment, i moltes altres definicions que en comptes d’aclarir el significat, l’han cobert de foscor, i ens hem allunyat de la nostra pròpia identitat. Tanmateix, si ens alliberem de tots els tabús que han envoltat aquesta paraula ànima, trobarem el significat natural:

L’ànima és doncs, la pròpia consciència pura, sense res afegit. Consciència pura i simple que sempre hem sabut que som. És allò que ens diferencia de tots els demés. El “jo” irrepetible que no és ningú més. El: “jo sóc”, net i original, més profund fins i tot que el caràcter que s’ha forjat amb les experiències positives o negatives de la vida que és canviant. El “jo” que sóc, mai varia, és el nucli de la personalitat. No tinc una ànima, sóc l’ànima, sóc jo.

What is the soul?

Man with conceptual spiritual body art

In the religious context, the soul concept has been colored colored of mystery, fear, punishment, penance, torment, and many other definitions that instead of clarifying the meaning, have covered it with darkness, and we have moved away from our own identity. However, if we free ourselves from all the taboos that have surrounded this soul word, we will find the natural meaning:

The soul is, then, pure consciousness itself, with nothing added. Pure and simple consciousness that we have always known that we are. It is what sets us apart from everyone else. The unrepeatable “self” that is nobody else. The: “I am”, clean and original, even deeper than the character, which has been forged with the positive or negative experiences of life, which is inconstant. The “me” that I am, never varies, is the core of the personality. I don’t have a soul, I’m the soul, it’s me.

¿Qué es el alma?

1563096129_como-el-alma-elige-a-sus-futuros-padres-para-reencarnar-nueva-mentes

En el contexto religioso, se ha coloreado el concepto alma de misterio, temor, castigo, penitencia, tormento, y muchas otras definiciones que en vez de aclarar el significado lo han cubierto de oscuridad, y nos hemos alejado de nuestra propia identidad. Sin embargo, si nos liberamos de todos los tabúes que han rodeado esta palabra alma, encontraremos el significado natural:

El alma es pues, la propia conciencia pura, sin nada añadido. Conciencia pura y simple que siempre hemos sabido que somos. Es lo que nos diferencia de todos los demás. El “yo” irrepetible que no es nadie más. El: “yo soy”, limpio y original, más profundo incluso que el carácter, que se ha forjado con las experiencias positivas o negativas de la vida, que es cambiante. El “yo” que soy, nunca varía, es el núcleo de la personalidad. No tengo un alma, soy el alma, soy yo.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: