lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Homeopatia d’amor//Love homeopathy//Homeopatía de amor.

4088-0008

Homeopatia d’amor

El pitjor que li ha succeït a la espècie humana, és la incapacitat d’estimar.

La buidor, la fredor que es veu en uns ulls en que l’amor per la vida ha fugit d’ells, gela el cor del que creua la seva mirada amb ells.

Quan l’espai que ocupava el sentiment d’estimar és substituït pel fred raonament, per l’obcecació, pels fanatismes.., per la idiosincràsia establerta a cop de costum, la humanitat perd el seu nom i, alliberat d’ell comet els més terribles estralls i greuges, i.., llavors, tot es justifica en nom de l’ordre inventat.

S’enten la causa d’aquesta malaltia humana, veritat? Ara, el món sencer està afectat per la indiferència causada per la incapacitat d’estimar. El remei l’hem de prendre a petites dosis constants; com si fos la homeopatia. Les petites porcions d’aquesta medicina (amor) que tenim dins nostre mateix, la prenem pensant-hi.., així de fàcil. I cada vegada que l’odi enfosqueixi la ment, n’hem de prendre una dosi superior per contrarestar els efectes. 

Homeopathic-Remedies-Their-Common-Uses-e1539901167965

Love homeopathy

The worst thing that has happened to the human species is the inability to love.

The emptiness, the coldness seen in eyes in which love for life has fled from them, freezes the heart of those who cross their eyes with them.

When the space occupied by the feeling of love is replaced by the cold reasoning, by the obcecation, by the fanaticisms.., by the idiosyncrasy established at the stroke of custom, humanity loses its name and, freed from it, commits the most terrible ravages and grievances, and.., then, everything is justified in the name of the invented order.

The cause of this human disease is understood, right? Now, the entire world is affected by the indifference caused by the inability to love. The remedy must be taken in small constant doses; as if it were homeopathy. The small portions of this medicine (love) that we have inside ourselves, we take it thinking about it.., that easy. And every time hate obscures the mind, we have to take a higher dose to counteract the effects.

homeopathic arnica pills in brown glass bottles on wooden table

Homeopatía de amor

Lo peor que le ha sucedido a la especie humana, es la incapacidad de amar.

El vacío, la frialdad que se ve en unos ojos en que el amor por la vida ha huido de ellos, hiela el corazón del que cruza su mirada con ellos.

Cuando el espacio que ocupaba el sentimiento de amar es sustituido por el frío razonamiento, por la obcecación, por los fanatismos.., por la idiosincrasia establecida a golpe de la costumbre, la humanidad pierde su nombre y, liberado de él comete los más terribles estragos y agravios, y.., entonces, todo se justifica en nombre del orden inventado.

Se entiende la causa de esta enfermedad humana, ¿verdad? Ahora, el mundo entero está afectado por la indiferencia causada por la incapacidad de amar. El remedio lo hemos de tomar en pequeñas dosis constantes; como si fuera la homeopatía. Las pequeñas porciones de esta medicina (amor) que tenemos dentro de nosotros mismos, la tomamos pensando en ella.., así de fácil. Y cada vez que el odio oscurezca la mente, tenemos que tomar una dosis superior para contrarrestar los efectos.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: