lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Meta i Objectiu//Goal and Objective//Meta y Objetivo.

Meta i Objectiu

estany-banyoles-humides

Sempre havia cregut que les qüestions espirituals eren pels capellans i per les monges. I és que això és el que ens hem impregnat del món que ens envolta, aquest és el tarannà de la societat occidental; molt diferent al d’altres cultures.

Recordo dels temps en que competia en curses de natació, una anècdota de quan vaig travessar el llac de Banyoles. M’advertien els més bregats: -si vols arribar a la meta, segueix nedant sense aturar-te; no et fixis en el que fan els altres si veus que juguen i fan grupets formant rotlles.., aquests no arribaran, perquè s’esgotarà la seva energia i els hauran de traure amb barca. Tu segueix cap el final del llac; la travessa és llarga i cal concentració en l’objectiu .Encara que no siguis la primera, l’important és arribar.

Aquesta historieta serveix de metàfora en la cursa espiritual. Com que som esperits no hem de pensar que les qüestions de l’ànima, de Déu, son competència exclusiva només dels que vesteixen sotana; no. Desgraciadament la majoria d’humans hem oblidat que també som éssers: éssers humans. L’ésser és l’esperit. Aquesta és una cursa per arribar a la total comprensió de l’existència mateixa abans que la nostra vida s’acabi; aquest és l’objectiu i la meta és la realització, l’auto-realització.

Si un no creu que pugui encalçar tal meta elevada, al menys intentar sortir del miratge en què ens han ficat el consumisme, la política, la negativitat i el conformisme, actuals. Hem de sortir de la presó del confort i participar en la última cursa.

Goal and Objective

travesia-banyoles

He had always believed that spiritual matters were for priests and for nuns. And this is what we have permeated us of the world around us, this is the mood of Western society; very different from other cultures.

I remember of the times when I was competing in swimming races, an anecdote of when I crossed Lake Banyoles. The most experienced warned me: -if you want to reach the goal, keep swimming without stopping; do not look at what others do if you see that they play and make small groups forming rolls.., these will not arrive, because their energy will be depleted and they should be taken out by boat. You continue towards the end of the lake; the crossing is long and concentration on the objective is needed. Although if you don’t arrive in the first place, the important thing is to arrive.

This anecdote serves as a metaphor in the spiritual career. As we are spirits we should not think that soul themes, of God, are the exclusive competence only of those who wear cassocks; no. Unfortunately, most humans we have forgotten that we are also beings: human beings. The being is the spirit. This is a race to reach the full understanding of existence itself before our life ends; this is the goal and the objective is realization, self-realization.

If one does not believe that he can reach such a high goal, at least, try to get out of the mirage that consumerism, politics, negativity and conformism have put us in, of this times. We have to get out of the prison of comfort and participate in the last race, for the good of humanity.

Meta y Objetivo

travessia-5acb80c04fbab

 

Siempre había creído que las cuestiones espirituales eran para los curas y para las monjas. Y es que esto es lo que nos hemos impregnado del mundo que nos rodea, este es el talante de la sociedad occidental; muy diferente al de otras culturas.

Recuerdo de los tiempos en que competía en carreras de natación, una anécdota de cuando crucé el lago de Banyoles. Me advertían los más curtidos: -si quieres llegar a la meta, sigue nadando sin detenerte; no te fijes en lo que hacen los demás si ves que juegan y hacen grupitos formando rollos.., éstos no llegarán, porque se agotará su energía y los deberán sacar en barca. Tú sigue hacia el final del lago; la travesía es larga y se necesita concentración en el objetivo . Aunque no seas la primera, lo importante es llegar.

Esta historieta sirve de metáfora en la carrera espiritual. Como somos espíritus no debemos pensar que las cuestiones del alma, de Dios, son competencia exclusiva sólo de los que visten sotana; no. Desgraciadamente la mayoría de humanos hemos olvidado que también somos seres: seres humanos. El ser es el espíritu. Esta es una carrera para llegar a la total comprensión de la existencia misma antes de que nuestra vida acabe; este es el objetivo y la meta es la realización, la auto-realización.

Si uno no cree que pueda alcanzar tal meta elevada, al menos intentar salir del espejismo en que nos han metido el consumismo, la política, la negatividad y el conformismo, actuales. Tenemos que salir de la prisión del confort y participar en la última carrera, para el bien de la humanidad.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: