lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Per què Déu?//Why God?//¿Por qué Dios?

Per què Déu?

Le-Saint-Esprit

Si algú ha fet quelcom d’especial, la seva memòria queda en la ment dels que l’han conegut, dels que han rebut el benefici d’allò tan especial.

PUNTS 18/10/19:  *El Pare *il·limitat definitivament ha d’haver fet algun servei, perquè per això sE’l recorda.* A Ell sE’l lloa molt!

Ens encomanem a Déu quan ja no podem més, quan les situacions ens sobrepassen.., i de veritat pregunto: Creieu que es tracta de la imaginació de cada qual que es tingui aquest pensament en aquells moments difícils? Com es pot posar nom i fe en algú que no hagi existit mai? Com es pot crear un marc tant potent.., recordeu els màrtirs i sants de totes les religions, sense que hi hagi una Font un Inici unes Accions que no hagin precedit i assentat unes bases fermes?

En física segurament es podria assegurar que si alguna cosa no existeix no ens podem fer una idea de ella.

*il·limitat : -sense limitacions- fa referència als límits que representen les lleis físiques, en aquest cas els pares i mares humans estan limitats per la durada de les seves pròpies existències.

Why God?

10_Faits__propos_du_Saint_Esprit_-_texte

If someone has done something special, his memory is in the minds of those who have known him, of those who have received the benefit of that special thing.

POINTS 10/18/19: * The *unlimited Father must definitely have done some service, because of that he is reminded. * He is much praised!

We entrust ourselves to God when we can no longer more, when situations surpass us.., and I really ask: Do you think that it is the imagination of each one, to have this thought in those difficult moments? How can you put name and faith in someone who has never existed? How it’s possible create such a powerful framework …, remember the martyrs and saints of all religions, without there being a Source, a Beginning, a Actions that have not preceded and established a firm foundations?

In physics, could surely ensure that if something does not exist we cannot get an idea of ​​it.

* Unlimited -without limitations- refers tothe limits that physical laws represent, in this case human fathers and mothers are limited by the duration of their own stocks; it is not the case of God.

¿Por qué Dios?

colombe

Si alguien ha hecho algo especial, su memoria queda en la mente de los que lo han conocido, de los que han recibido el beneficio de aquello tan especial.

PUNTOS 18/10/19: * El Padre *ilimitado definitivamente debe haber hecho algún servicio, porque por eso se Le recuerda. * ¡A Él se le alaba mucho!

Nos encomendamos a Dios cuando ya no podemos más, cuando las situaciones nos sobrepasan.., y de verdad pregunto: ¿Creéis que se trata de la imaginación de cada cual, que se tenga este pensamiento en aquellos momentos difíciles? ¿Cómo se puede poner nombre y fe en alguien que no haya existido nunca? Como se puede crear un marco tan potente.., recordad los mártires y santos de todas las religiones, sin que haya una Fuente, un Inicio, unas Acciones que no hayan precedido y asentado unas bases firmes?

En física, seguramente se podría asegurar que si algo no existe no nos podemos hacer una idea de ello.

* Ilimitado -sin limitaciones- hace referencia a los límites que representan las leyes físicas, en este caso los padres y madres humanos están limitados por la duración de sus propias existencias; no es el caso de Dios.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: