lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Un cor il·limitat//An unlimited heart//Un corazón ilimitado.

Reflexió de la Setmana  19 d’octubre de 2019

unnamed (2)

Un cor il·limitat

Què és un àngel? Com es llegeix el CV (currículum v.) d’un àngel? Perquè ells existeixen! Vivim en un moment de cruïlla -econòmica, política, social i ambiental- però, fins i tot ara, l’esperit humà pot existir més enllà de tals crisis. Hem de mirar dins de nosaltres mateixos. No hi ha solucions fora de nosaltres. Hi ha molts plans i programes, però no hi ha solucions.
El primer pas per convertir-se en àngel, és conèixer al meu jo, l’ànima.
Fins que no sàpiga que sóc un ésser espiritual, mai podrà ser un ésser humà. Els àngels, diuen, es creen a partir del pensament pur de Déu. I, sí, els éssers humans poden convertir-se en dimonis. Però siguem positius i optimistes.
Hi ha tres paraules per a “canviar”: “Canvi”, “transformació” i “metamorfosi”. Aquesta última prové del grec i significa “transformació completa”, com d’una eruga a una papallona.
Quan una ànima humana respon amb generositat i compassió a la Terra, comença la metamorfosi. Tals ànimes s’allunyen del seu petit jo i perden els seus problemes trivials mentre deixen entrar l’eternitat als seus cors.
Una cop deixi entrar l’eternitat al meu cor, sentiré que tota la humanitat és la meva família. I en el moment que el meu cor és il·limitat, em converteixo en un àngel.

Extracte del llibre:
The Man Who Loved Angels
Ed. BKIS
Anthony Strano

Weeck Reflection     october 19,   2019

unnamed (2)

An unlimited heart

What is an angel? How do you read the CV (curriculum v.) of an angel? Because they exist! We live in a moment of crossroads – economic, political, social and environmental – but, even now, the human spirit can exist beyond such crises. We must look within ourselves. There are no solutions outside of us. There are many plans and programs, but there are no solutions.
The first step to becoming an angel is to know my self, the soul.
Until I know that I am a spiritual being, I can never be a human being. Angels, they say, are created from the pure thought of God. And, yes, human beings can become demons. But let’s be positive and optimistic.
There are three words to “change”: “the change”, “transformation” and “metamorphosis”. The latter comes from the Greek and means “complete transformation”, like from a caterpillar to a butterfly.
When a human soul responds with generosity and compassion to Earth, metamorphosis begins. Such souls move away from their little self and lose their trivial problems while letting eternity come into their hearts.
Once I let eternity into my heart, I will feel that all humanity is my family. And once my heart is unlimited, I become an angel.

Excerpt from the book:
The Man Who Loved Angels
Ed. BKIS
Anthony Strano

Reflexión de la Semana  19 de octubre 2019

unnamed (3)

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, pral.- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667
Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

qui-soc minimini    

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: