lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

D’on traiem el poder?//Where do we get power?//¿De dónde sacamos el poder?

D’on traiem el poder?

 

Com un es pot empoderar quan no hi ha aquest poder?

imagesPUNTS 23/10/19:  *  La fe i el dubte no requereixen de gaire temps.*

Quan recordem que Déu és en la nostra línia del temps i de l’espai, que és possible enfocar la nostra ment en Ell, aquest senzill acte fa que rebem el poder que no tenim. Però si el dubte ve, i això només és qüestió d’un segon perquè estem influïts pel món de la dualitat, s’escola l’energia obtinguda com l’aigua entre mig dels dits.

SLOGAN 23/10/19:  *  Algú que és introvertit s’allibera de pensaments inútils i observa silenci a la ment. *

En el silenci mental obtenim la força que ens fa comprendre profundament, perquè aquest silenci és terreny neutral lliure d’influències externes, només hi existeix Déu i jo, l’ànima. I és així com rebem aquest poder que ens recupera l’energia perduda en la dubitació; quan no hi ha dubte hi ha fortalesa.

Where do we get power?

 

How can one be empowered when there is no this power?

baixaPOINTS 10/23/19: * Faith and doubt do not require much time. *

When we remember that God is in our line of the time and of space, that it is possible to focus our mind on Him, this simple act causes us to receive the power we do not have. But if the doubt comes, and this is only a matter of a second because we are influenced by the world of duality, the energy obtained, like water is drained between the fingers.

SLOGAN 10/23/19: * Someone who is introverts free himself from useless thoughts and observes silence in his mind. *

In mental silence we get the strength that makes us understand deeply, because this silence is neutral ground free of external influences, there is only God and I, the soul. And that is how we receive this power that recovers the energy lost in the dubitation; when there is no doubt there is strength.

¿De dónde sacamos el poder?

 

¿Cómo uno se puede empoderar cuando no hay este poder?

images (1)PUNTOS 23/10/19:   * La fe y la duda no requieren de mucho tiempo. *

Cuando recordamos que Dios está en nuestra línea del tiempo y del espacio, que es posible enfocar nuestra mente en Él, este sencillo acto hace que recibamos el poder que no tenemos. Pero si la duda viene, y esto sólo es cuestión de un segundo debido a que estamos influidos por el mundo de la dualidad, se escurre la energía obtenida como el agua entre medio de los dedos.

SLOGAN 23/10/19:   * Alguien que es introvertido se libera de pensamientos inútiles y observa silencio en la mente. *

En el silencio mental obtenemos la fuerza que nos hace comprender profundamente, porque este silencio es terreno neutral libre de influencias externas, ahí sólo existe Dios y yo, el alma. Y es así como recibimos este poder que nos recupera la energía perdida en la dubitación; cuando no hay duda hay fortaleza.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Informació

This entry was posted on Octubre 23, 2019 by in PUNTOS, slogan and tagged , , , , .
%d bloggers like this: