lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

L’INVISIBLE//UNSEEN//LO INVISIBLE.

Reflexió de la Setmana  9 de novembre de 2019unnamed-2-3-1L’INVISIBLE

Les coses més poderoses són invisible. Per exemple, les arrels d’un arbre, els fonaments d’una casa, l’àtom, essència de la matèria.
Un ésser humà és cos i ànima, esperit i matèria, que treballen junts, que col·laboren, el cos és com el hardware d’un ordinador i l’energia espiritual, l’ànima, és un diminut xip de llum en què tot està gravat. En el silenci introspectiu, entrem en aquest xip de llum, que en realitat és un punt d’energia lluminosa que nosaltres podem recordar i redescobrir.
Aquest xip de llum invisible comença a funcionar amb efectivitat quan es connecta amb la seva consciència originària i reactiva les qualitats originàries, les quals capaciten l’ànima per a treballar i expressar-se de forma natural.
La connexió es realitza a través del poder de la concentració; a això se li diu “consciència d’ànima”. El procés d’experimentar aquesta consciència de l’ànima es porta a terme en la meditació: reunint tots els pensaments de la ment, creant un pensament concentrat i anant cap a l’interior molt dolçament per connectar amb el jo originari, l’ànima.
Per donar aquests primers passos i concentrar els pensaments, fem servir la consciència positiva de “sóc”, o al que es diu consciència “Om Shanti”. “Om” vol dir “sóc”, amb el significat profund de “sóc una ànima”. Amb aquest coneixement, ve l’experiència d’una identitat espiritual original.
L’ànima té cinc qualitats primàries: podem dir que són els colors primaris de la nostra humanitat, amb els quals pintem el quadre de les nostres vides: pau (qualitat original de l’ànima, en el què harmonitzo amb tot el que m’envolta), puresa (sóc el mateix dins i fora), amor ( “tinc cura”, comparteixo i allibero), coneixement (saber i ser el que sóc per sempre i de veritat) i felicitat (expressió natural de l’alegria de viure i interactuar amb els altres).

Extracte de el llibre:
Pensament oriental per a la ment d’occident,
Visió del Raja Ioga,
Ed. Brahma Kumaris
Anthony Strano

Weeck Reflection november   9,    2019unnamed-2-3-1UNSEEN

The most powerful things are invisible. For example, the roots of a tree, the foundation of a house, the atom, the essence of matter.
A human being is body and soul, spirit and matter, who work together, who collaborate, the body is like the hardware of a computer and the spiritual energy, the soul, is a tiny chip of light on which everything is engraved. In introspective silence, we enter that chip of light, which is actually a point of light energy that we can remember and rediscover.
This invisible light chip begins to function effectively when it connects with its original consciousness and reactivates the original qualities, which enable the soul to work and express itself naturally.
The connection is made through the power of concentration; That is called “soul consciousness.” The process of experiencing this soul consciousness is carried out in meditation: gathering all thoughts of the mind, creating a concentrated thought and going inward very sweetly to connect with the original self, the soul.
To take these first steps and concentrate the thoughts, we use the positive consciousness of “I am”, or what is called “Om Shanti” consciousness. “Om” means “I am”, with the deep meaning of “I am a soul”. With this knowledge, comes the experience of an original spiritual identity.
The soul has five primary qualities: we can say that they are the primary colors of our humanity, with which we paint the cadre of our lives: peace (original quality of the soul, in which I harmonize with everything that surrounds me), purity (I am the same inside and outside), love (“I care”, I share and release), knowledge (knowing and being what I am forever and really) and happiness (natural expression of the joy of living and interacting with others).

Excerpt from the book:
Oriental thought for the mind of the west,
Vision of Raja Yoga,
Ed. Brahma Kumaris
Anthony Strano

Reflexión de la Semana  9 de noviembre 2019unnamedCopyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, pral.- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667
Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

qui-soc miniminiDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: