lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Com submergir l’ego i sobreviure?//How to submerge the ego and survive?//Como sumergir el ego y sobrevivir?

pajaro-mirandose-en-un-espejoReflexionant sobre l’ego i l’espiritualitat, m’adono que ambdós son incompatibles.

Veig que l’ego és més difícil d’esmorteir, de renunciar-hi, que qualsevol defecte humà, com per exemple, la luxúria o el desig desmesurat; fins i tot, és més fàcil controlar la ira, la por o el desig de venjança, que el terrible defecte de l’ego que ens enfonsa en les fosques profunditats de la ignorància: la impossibilitat de pensar sàviament; i això m’inquieta, ja que cap esforç per millorar-nos a nosaltres mateixos pot reeixir si l’ego plana lliurement per dins, doncs tenyeix qualsevol acte amb el seu color de foc.

Com submergir-lo i seguir sobrevivint? Només hi veig una manera: obrir la ment i deixar entrar els raigs de llum de l’amor de Déu. Què vol dir això? Vol dir que tan sols un acte d’humilitat, com el fet de tenir en compte la crítica d’algú cap a mi mateix i no prendre’m-ho com un atac personal, sinó, fer una revisió interior sincera per veure si té o no raó.., només aquest acte d’humilitat pot començar a alliberar la ment de la tenalla de l’ego i així iniciar el procés d’avenç al crear una escletxa on s’hi puguin filtrar els raigs d’esperança de poder fer un canvi real. I.., no abaixar mai la guàrdia.., doncs l’ego pot ser molt subtil.

Només així poden començar a créixer les ales de la veritable llibertat.

Ω⊂⊃♥⊂⊃Ω

How to submerge the ego and survive?let_it_goReflecting on the ego and spirituality, I realize that both are incompatible.

I see that the ego is more difficult to cushion, to give up on it, than any human defect, such as lust or excessive desire; it is even easier to control anger, fear or the desire for revenge, than the terrible defect of the ego that plunges us into the dark depths of ignorance: the impossibility of thinking wisely; and that distub me, since no effort to improve ourselves can succeed if the ego camp freely inside us, as it stains any act with its color of fire.

How to submerge it and continue surviving? I only see one way: open the mind and let in the rays of light of God’s love. What does this mean? It means that just an act of humility, such as taking into account someone’s criticism of myself and not taking it as a personal attack, but doing a sincere internal review to see if he is right or not.., just this act of humility can begin to free the mind from the pinces of the ego and thus begin the process of progress by creating a crack where the rays of hope can be filtered to make a real change. And.., never let’s guard down.., because the ego can be very subtle.

Only in this way can the wings of true freedom begin to grow.

Ω⊂⊃♥⊂⊃Ω

Como sumergir el ego y sobrevivir?ego-2-1.jpgReflexionando sobre el ego y la espiritualidad, me doy cuenta que ambos son incompatibles.

Veo que el ego es más difícil de amortiguar, de renunciar a él, que cualquier defecto humano, como por ejemplo, la lujuria o el deseo desmedido; incluso, es más fácil controlar la ira, el miedo o el deseo de venganza, que el terrible defecto del ego que nos hunde en las oscuras profundidades de la ignorancia: la imposibilidad de pensar sabiamente; y eso me inquieta, ya que ningún esfuerzo para mejorarnos a nosotros mismos puede tener éxito si el ego campa libremente por dentro, pues tiñe cualquier acto con su color de fuego.

¿Cómo sumergirlo y seguir sobreviviendo? Sólo veo una manera: abrir la mente y dejar entrar los rayos de luz del amor de Dios. ¿Qué significa esto? Quiere decir que tan sólo un acto de humildad, como el hecho de tener en cuenta la crítica de alguien hacia mí mismo y no tomármelo como un ataque personal, sino, hacer una revisión interior sincera para ver si tiene o no razón.., sólo este acto de humildad puede empezar a liberar la mente de la tenaza del ego y así iniciar el proceso de avance al crear una rendija donde se puedan filtrar los rayos de esperanza de poder hacer un cambio real. Y.., no bajar nunca la guardia.., pues el ego puede ser muy sutil.

Sólo así pueden empezar a crecer las alas de la verdadera libertad.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: