lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Conscient de la bellesa original//Aware of the original beauty//Consciente de la belleza original.

Reflexió de la Setmana  30 de noviembre de 2019 unnamedConscient de la bellesa original

L’energia no pot ser destruïda, només pot ser transformada.
“Déu és l’Alquimista etern que transforma el vell en nou, l’impur en pur, la plena tristesa en felicitat”.

Només Déu converteix les ànimes sense esperança en ànimes amb esperança. Mitjançant el coneixement de Déu, l’ànima es torna l’amo dels cinc sentits. L’ànima es torna conscient de si mateixa i de la seva pròpia bellesa original. “Recordant a l’ésser original, els vells hàbits es trenquen i els amargs lligams de l’ànima es dissolen”.
Al laboratori de la ment i mitjançant el poder del silenci, l’ànima guanya una nova consciència de si mateixa. A través de l’estudi espiritual, l’ànima lentament desperta.
Quan el comportament canvia, les relacions canvien. La recerca de poder extern és reemplaçada pel desig de connectar amb la fortalesa interna de la pròpia ànima.

Extracte de el llibre:
Des del cor de Déu,
Ed. Brahma Kumaris
Brahma Kumaris.

Weeck Reflexión    november  30,  2019 unnamedAware of the original beauty

Energy cannot be destroyed, it can only be transformed.
“God is the eternal Alchemist who transforms the old into the new, the impure into pure, the full sadness into happiness.”

Only God converts souls without hope into souls with hope. Through the knowledge of God, the soul becomes the owner of the five senses. The soul becomes aware of itself and its own original beauty. “Remembering the original being, the old habits are broken and the bitter bonds of the soul dissolve.”
In the laboratory of the mind and through the power of silence, the soul gains a new awareness of itself. Through spiritual study, the soul slowly awakens.
When the behavior changes, the relationships change. The search for external power is replaced by the desire to connect with the inner strength of one’s soul.

Excerpt from the book:
From the heart of God,
Ed. Brahma Kumaris
Brahma Kumaris

Reflexión de la Semana  30 de noviembre 2019    www.brahmakumaris.es
brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona
www.youtube.com/channel/UCR1XE71EuesXzxzwSdm8r3g
twitter.com/Bkbarcelonaqui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: