lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Com Atacama//As Atacama//Como Atacama.

 

tinkerbell-clip-art-pictures-free-clipart-imagesLes pólvores màgiques de l’amor més innocent entendreixen el cor que s’ha tornat com pedra i el fa florir com la preuada pluja fa florir el desert d’Atacama.

El coneixement que Déu fa ploure ara damunt la humanitat, fa germinar totes les llavors que han estat latents al lloc més profund de l’ànima, a resguard de les inclemències pròpies del desert més àrid en el que ens trobem espiritualment, talment com si una fada escampés pólvores màgiques del poder d’envolar-se, damunt nostre, i, a quí li arriba un polset d’elles li desperta el sentir espiritual de ser quelcom més que només un cos que fa el procés de vida i mort.

Amb aquesta consciència florim per dins i ens transformem en l’ésser ingràvid de llum capaç d’envolar-se més enllà del cos físic; i així, mentalment, expandir la consciència i arribar a comprendre’ns a nosaltres mateixos i alhora comprendre la veritable naturalesa de Déu.

As Atacama

The magic powders of the most innocent love tenderness the heart that has turned like stone and makes it bloom as the precious rain makes the Atacama desert bloom.

The knowledge that God rains now over humanity, makes germinate all the seeds that have been dormant in the deepest place of the soul, safe from the inclemencies of the most arid desert in which we find ourselves spiritually, as if a fairy spread magic powders of the power to take flight, upon us, and, to whom a pinch of them arrives, the spiritual feeling of being something more than just a body that makes the process of life and death awakens.

With this consciousness we flourish inside and become the weightless being of light capable of taking off beyond the physical body; thus, mentally, consciousness expands and we come to understand us ourselves and at the same time understand the true nature of God.

Como Atacamadesierto-florecido-830x466Los polvos mágicos del amor más inocente enternecen el corazón que se ha vuelto como piedra y lo hace florecer como la preciada lluvia hace florecer el desierto de Atacama.

El conocimiento que Dios hace llover ahora encima de la humanidad, hace germinar todas las semillas que han estado latentes en el lugar más profundo del alma, a salvo de las inclemencias propias del desierto más árido en el que nos encontramos espiritualmente, como si una hada esparciera polvos mágicos del poder de despegar, sobre nosotros, y, a quien le llega un pellizco de ellos le despierta el sentir espiritual de ser algo más que sólo un cuerpo que hace el proceso de vida y muerte.

Con esta conciencia florecemos por dentro y nos transformamos en el ser ingrávido de luz capaz de despegar más allá del cuerpo físico; así, mentalmente, expandir la conciencia y llegar a comprendernos a nosotros mismos y al mismo tiempo comprender la verdadera naturaleza de Dios.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: