lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

La Bella Dorment//The Sleeping Beauty//La Bella Durmiente.

Reflexió de la Setmana  28 de desembre de 2019unnamedLa Bella Dorment

En silenci, l’orientació més profunda de la consciència és el desig d’arribar a la perfecció personal. Aquest desig és el resultat del flux diví d’energia que entra en la consciència humana i inspira la creença en el valor de l’ésser. La reflexió personal ho fa possible. És la fe donada per Déu com un regal a l’ésser. La possibilitat de perfecció s’accepta perquè l’ésser sap que no està sol en els seus esforços, que té el suport constant de l’amor diví per assolir la seva meta.
En la seva connexió amb Déu, l’ésser s’omple i se sent complet; ha trobat el que buscava. L’amor actua en especial dins del silenci; i l’ésser es desperta de la son de la ignorància i rep la vida, com en el conte de la Bella Dorment. L’ésser és la Bella Dorment, Déu el príncep i la ignorància és la bruixa que llança el seu encanteri màgic de sopor sobre la princesa. L’amor de Déu per l’ésser és tal que no pot ser detingut per cap foscor o barrera, sinó que arriba a l’ésser per a despertar-lo, portant-lo de tornada a la vida, de tornada a la realitat. L’amor trenca l’encanteri.
És mitjançant l’amor que jo, l’ésser, em desperto i reconec la meva eternitat. La meva realitat va molt més enllà de la meva aparença física. La meva eternitat és la meva realitat. Aquesta és la veritat de la meva existència. En grec, la paraula per veritat és alithea que significa “no oblidar”. L’ésser humà està sota un profund oblit; una amnèsia d’esperit. No puc aconseguir l’estat despert, el veritable estat de l’ésser, amb les meves pròpies habilitats intel·lectuals. Assolir la veritat no és qüestió de ser llest. Només puc despertar quan Déu m’ajuda a recordar. Recordar és veritable coneixement, és la Veritat.

Extracte de el llibre:
El punt Alfa,
Una mirada a Déu,
Ed. Brahma Kumaris

Weeck Reflection    december   28,    2019unnamedThe Sleeping Beauty

In silence, the deepest orientation of consciousness is the desire to achieve personal perfection. This desire is the result of the divine flow of energy that enters human consciousness and inspires belief in the value of being. Personal reflection makes it possible. It is faith given by God as a gift to being. The possibility of perfection is accepted because the being knows that he is not alone in his efforts, that he has the constant support of divine love to reach his goal.
In his connection with God, the being is filled and feels complete; He has found what he was looking for. Love acts especially within silence; and the being wakes up from the dream of ignorance and receives life, as in the story of Sleeping Beauty. The being is the Sleeping Beauty, God the prince and ignorance is the witch who casts her magic spell of drowsiness on the princess. The love of God for being is such that it cannot be stopped by any darkness or barrier, but, it reaches the being to wake him up, bringing him back to life, back to reality. Love breaks the spell.
It is through love that I, the being, wake up and recognize my eternity. My reality goes far beyond my physical appearance. My eternity is my reality. This is the truth of my existence. In Greek, the word for truth is alithea which means “don’t forget”. The human being is under deep oblivion; an amnesia of spirit. I cannot reach the awake state, the true state of being, with my own intellectual abilities. Reaching the truth is not a matter of being smart. I can only wake up when God helps me to remember. Remembering is true knowledge, it is the Truth.

Excerpt from the book:
The alpha point,
A look at God,
Ed. Brahma Kumaris

Reflexión de la Semana  28 de diciembre 2019    

qui-soc-minimini2 comments on “La Bella Dorment//The Sleeping Beauty//La Bella Durmiente.

  1. S.
    gener 1, 2020

    Buon Anno ❤

    M'agrada

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: