lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Existència de Déu: Està Ell dins nostre o Ell és nosaltres?//Existence of God: Is He within us or is He us?//Existencia de Dios: ¿Está Él dentro de nosotros o Él es nosotros?

doclib.png

upscale-253257663005212Molt interessant, de veritat. La idea de l’omnipresència va sorgir de l’Índia, perquè allà els éssers humans cada vegada són més omnipresents .., n’hi ha per tot arreu; també d’allà, el lloc on hi ha l’adoració a 300.000 deïtats, pot estar connectada amb la idea que tots siguem Déu; i molt interessant també la idea de ser una sola consciència atomitzada, que encara no es pot unir a causa que no s’ho creu, perquè a l’Índia també hi ha el corrent de pensament que assegura que tots som una partícula de Déu. Doncs .., veurem si, a partir d’ara, tots fem un esforç, ens creiem responsables de la nostra pròpia degradació i ens tornem adults d’una vegada per totes i deixem de culpar a Déu per totes les nostres desgràcies. Ah !, si existeix o no existeix aquest Ésser Superior .., és millor deixar-ho a la pròpia experiència de cada un, ja que ningú pot saber el que algú ha experimentat internament; quan hi ha experiència .., ja no existeix fe cega. No recordo qui va dir: “No crec en Déu… perquè El conec”, però també me la faig meva aquesta frase, ja que no crec en la fe cega que tantes religions prediquen. Estudiant Raja Ioga es descobreixen tantes coses .., que ni us les podríeu imaginar. Si trobeu algun centre de Brahma Kumaris, us recomano fer el -curs Experiencial de Pensament Positiu i Raja ioga- A mi m’ha canviat la vida, de veritat!

CQYE57MGFVDTFBKMGFSO7TI6UYVery interesting, really. The idea of ​​omnipresence arose from India, because there human beings are increasingly omnipresent … there are everywhere; also from there, the place where there is the worship of 300.000 deities, may be connected with the idea that we are all God; and also very interesting is the idea of ​​being a single atomized consciousness, which cannot yet be united because it is not believed it, because in India there is also the current of thought that ensures that we are all a particle of God. Well, let’s see if, from now on, we all make an effort, we believe we are responsible for our own degradation and we become adults once and for all and stop blaming God for all our misfortunes. Ah!, if there is or does not exist that Higher Being …, it is better to leave it to the experience of each one, since no one can know what someone has experienced internally; when there is experience, there is no blind faith. I don’t remember who said: “I don’t believe in God … because I know Him”, but I also make that phrase mine, since I don’t believe in the blind faith that so many religions preach. Studying Raja Yoga you discover so many things .., that you could not even imagine. If you find a center of Brahma Kumaris, I recommend you to do the Experiential course of Positive Thinking and Raja Yoga. It has changed my life, really!

imagesMuy interesante, de verdad. La idea de la omnipresencia surgió de la Índia, porque allí los seres humanos cada vez son más omnipresentes.., los hay por doquier; también de allí, el lugar donde hay la adoración a 300.000 deidades, puede estar conectada con la idea de que todos seamos Dios; y muy interesante también la idea de ser una sola conciencia atomizada, que aún no se puede unir debido a que no se lo cree, porque en la Índia también hay la corriente de pensamiento que asegura que todos somos una partícula de Dios. Pues.., vamos a ver si, a partir de ahora, todos hacemos un esfuerzo, nos creemos responsables de nuestra propia degradación y nos volvemos adultos de una vez por todas y dejamos de culpar a Dios por todas nuestras desgracias. Ah!, si existe o no existe ese Ser Superior.., es mejor dejarlo a la propia experiencia de cada uno, ya que nadie puede saber lo que alguien ha experimentado internamente; cuando hay experiencia.., ya no existe fe ciega. No recuerdo quien dijo: “No creo en Dios.. porque Le conozco”, pero también me la hago mia esa frase, puesto que no creo en la fe ciega que tantas religiones predican. Estudiando Raja Yoga se descubren tantas cosas.., que ni os las podríais imaginar. Si encontráis algún centro de Brahma Kumaris, os recomiendo hacer el -curso Experiencial de Pensamiento Positivo y Raja Yoga- A mi me ha cambiado la vida, ¡de verdad!

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: